🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Brezanóczy
következő 🡲

Brezanóczy Ádám (Jolsva, Gömör vm., 1751. nov. 4.-Pest, 1832. márc. 2.): egyetemi tanár. - 1768-73: jezsuita növendék volt Kassán; ügyvéd lett. 1780: a kassai, 1784: a pozsonyi jogakad. tanára. 1785: az első jogi dr-ok egyike. 1807-23: Pesten egy. tanár, 1817: az egy. rektora. 1822: nemességet kapott. A Kant szellemében író H. Martini jogbölcselő követője. Jozefinista felfogású munkái hosszú időn át egy. tankv-ek voltak. - Fm: Explanatio juris naturae. Pozsony, 1795. - Jus patriae. Georch Illés: Honni törvényének lat. ford. 1-4 köt. Uo., 1806-07. - Institutiones juris ecclesiastici. Pest, 1817-18. - Responsum... Uo., 1821. 88.

Szinnyei 1341. - Pallas III:687. - KL I:256. - Gulyás IV:38.

Brezanóczy Pál (Aknaszlatina, Máramaros vm., 1912. jan. 25.-Eger, Heves vm., 1972. febr. 11.): érsek. - A kassai prem. gimn-ban éretts., a teol-t Innsbruckban végezte. 1935. VIII. 28: pappá szent. Rövid ideig kp. és táb. pap volt. 1938: Kassán teol. tanár és az orsolyita gimn. ig-ja. 1941: ppi titkár. 1943: p. kamarás, 1946: a kassai egyhm. mo-i részén ált. helynök. A hejcei ppi nyaralóban szem-ot létesített. 1951: knk., kápt. helyn. és a rozsnyói egyhm. mo-i részének ap. korm-ja. 1952: egri ordinárius és a szatmári egyhm. mo-i részének érs. helyn-e. 1956: egri kápt. helyn., 1959: ap. korm. 1964. X. 28: rotariai cpp-ké szent. 1969. I. 23: egri érs. Részt vett a II. vat. zsin-on; 1964. IX. 15: része volt az állam és az Egyh. megállapodásában. - Bevezette Szennay András: Rejtőző istenség. Hívők és nem hívők a dialógus útján. Bp., 1969. c. művét. - Utóda 1974. II. 2: Bánk József. 88

Schem. Agr. 1963:40, 1975:158. - Ki kicsoda? 1969:79. - M. Nemz. 1972. II. 18. - Szolg. 1972.13:94. - MÉL III:104.