Magyar Katolikus Lexikon > B > Breyer


Breyer István (Bp., 1880. aug. 4.-Győr, 1940. szept. 28.): megyéspüspök. - A gimn-ot és a teol-t Bpen végezte. Esztergomi egyhm-sként 1903. I. 18: pappá szent. Főv. hitokt. és a Maria Reparatrix örökimádó apácák lelkésze lett. 1907: prím. szertartó, levtáros. 1913: érs. titkár, 1915: irodaig. és a VKM tanácsosa. 1917. V. 30: esztergomi knk. 1922: h. államtitkár és a kat. üo. főnöke. 1928: a szem. rektora. 1929. V. 19: trisipeni cpp., esztergomi spp. 1933. XII. 14: győri mpp-ké nevezték ki, székét 1934. I. 6: foglalta el. 1935: egyhm. zsin-ot tartott, restauráltatta a szegyh-at, 1937: nagy zarándoklatot szervezett a könnyező Máriához. A szegyh. kegyoltára alá temették el. - Cikkei a Magyar Szle, Egyh. Közlem., Alkotmány, Religio, Jó Pásztor c. lapokban. 1905-09: szerk. az Örökimádást. - M: A szeplőtelen fogantatás. Bp., 1904. - Ünnepi sztbeszéd 1915. VIII. 15. a budavári koronázó főtp. 900 é. fennállásának jubileumi ünnepségén. Uo., 1915. - Egyh. beszéd Szt István ünnepén Bécsben. Uo., 1918. - A pp-szent. szert-a. Esztergom, 1929. - Főpásztori szózat ppi székfoglalása alkalmából híveihez. Győr, 1934. - Betűjele: BR. (Egyh. Közl. 1905) - Utóda Győrött 1941. I. 21: Apor Vilmos br.  88

Schem. Strig. 1917:302, 1930:137. - Schem. Jaur. 1936:8, 1943:189, 1968:68. - KL I:256. - Révai XX:51; XXI:178. - M. ogy. alm. 1935:24. - Ogy. alm. 1935:33. Arck.; 1939:411. Arck. - Ki kicsoda? 1936:109. - Irodt. 1940:177. - P. Hírl. 1940:IX.29. - Gulyás IV:32. - Ker. m. közél. alm. I:144. - Beresztóczy Miklós: A M. VKM Kat. (I.) üo-ának tört. 1867-1947. Bp., 1947:82. - Gulyás 1956:89. - Beke 1989:93.