Magyar Katolikus Lexikon > B > Bresztyenszky


Bresztyenszky Adalbert Antal, Briesztyánszky, Bresztyánszky, OSB (Németpróna, Nyitra vm., 1786. aug. 5.-Tihany, Zala vm., 1850. febr. 15.): tanár, apát. - A privigyei, 1800: a székesfehérvári gimn-ban tanult. 1803. XI. 5: lépett a r-be. 1804: Győrött fil-t, 1806: Pannonhalmán teol-t tanult. 1807. III. 30: fog-at tett. 1810. VIII. 30: pappá szent. 1810/11: a győri gimn. tanára. 1812. VIII. 27: Pesten bölcs. dr. 1815. X. 11: a győri akad. mat-tanára. 1821: a pesti egy. bölcs. kara, 1826: a jénai ásványtani társ. tb. tagja, 1836. IX. 10: az MTA l. tagja. 1838. II. 3: tihanyi apát. Lat. nyelven írt mat. értekezéseivel szerzett hírnevet; megkísérelte a m. mat. nyelv megalkotását. Tihanyi apátként sokat tett a környék - főleg Balatonfüred - szellemi és gazd. fejlesztéséért. - M: Tud. Gyűjt. 1818. VI:120. (Nagyság-tudományos Felelet e' Mathematikai kérdésre...) - Lectiones academicae ex mathesi adplicata in usum suorum auditorum conscriptae. Győr, 1819. - Tud. Gyűjt. 1823. IX:35. (Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának próbája) - Elementa arithmeticae generalis seu algebrae. Győr, 1824. (2. bőv. és jav. kiad. Uo., 1829) - Elementa geometriae et trigonemetriae planae, in commodum suorum auditorum conscriptae. Uo., 1827. - Elementa matheseos purae in usum academiarum. 1-2. köt. Buda, 1829-30. - Kz-ban: Kis geometria; Mechanika m. nyelven. 1835. - Kotzebue: Az óra a mandolatorta c. színművének ford. a győri leánynev. int. számára (1837). Li.P.

Szinnyei I:1337. (†1851!) - Mattyasovszky Kasszián: B. A. élete. Győr, 1909. - PBT VI/B:870. - Gulyás IV:23. - Schermann 1940:16. - MÉL I:265. (†1851!) - MTA tagjai 1975:37. (†1851!)