🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Brandenstein
következő 🡲

Brandenstein Béla, ranysi, br. (Bp., 1901. márc. 17.-Saarbrücken, NSZK, 1989. aug. 24.): filozófus, egyetemi tanár. - A bpi gyakorló gimn-ban és tudegy-en végzett, 1923: fil-ból drált. 1924/25: a berlini Coll. Hungaricum-ban ösztöndíjas, 1925: a MTA főtitkári irodájának vez-je, e minőségben gyűjteményegyetemi alkvtárnok. 1927: a bpi egy-en mtanárrá képesítették, ahol 1929. VII. 31: a fil. ny. rk. tanára, 1934: ny. r. tanára, 1938-44: a M. Fil. Társ. elnöke. 1945: eltávozott Mo-ról; 1948: a saarbrückeni egy. tanára, 1950: az NSZK állampolgára lett. - 1929: a SZIA I. szako. tagjává választotta. - M: Grundlegung d. Philosophie. Vol. 1-2. Halle, 1926-27. - A cselekvés elméletéről. Bp., 1929. (Ért-ek a fil. és társad. tud-ok köréből III. 8.) - A szerves élet metafizifája. Uo., 1929. - A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja. Uo., 1930. - Metaphysik des organischen Lebens. Habelschwerdt, 1930. - Művészetfil. Bp., 1930. (Az Akad. fil. kvtára 3.) - Lélektan. Uo., 1931. (Bölcsészethallgatók kvtára 3. ) - Kant és a ném. idealizmus. Uo., 1931. (uaz 7.) - Kultúrfil. Uo., 1932. (uaz 8.) - Kirkegaard. Uo., 1934. - Bölcseleti alapvetés. Uo., 1935. - A végtelen halmazok problémáiról. Uo., 1936. - Az ember a mindenségben. 1-3. köt. Uo., 1936-37. - Etika. Uo., 1938. - A megismerés őskérdései. Uo., 1938. - A hivatásrendi társad. bölcseleti alapjai. Uo., 1938. - A lét forrásai. Uo., 1940. - Platon. Uo., 1941. - Nietzsche. Uo., 1943. - Metafizika. Uo., 1943. - Der Mensch u. seine Stellung im All. Einsiedeln, 1947. - Das Bild des Menschen u. die Idee d. Humanismus. Bregenz, 1948. - Leben u. Tod. Grundfragen d. Existenz. Bonn, 1948. - D. Aufbau des Seins. Saarbrücken, 1950. - Platon. Eine Einführung in sein Werk u. in sein Denken. Uo., 1951. - Új szellemkor felé. München, 1952. - A művelődés válsága. Köln, 1952. - Műv. és élet. Köln, 1953? - Vom Werdegang d. Geistes in d. Seele. Saarbrücken, 1954. - D. Quellen d. Seins. Einführung in d. Metaphysik. Bonn, 1955. - Vom Sinn d. Philosophie u. ihrer Geschichte. Uo., 1957. - Theologischen Denken. Betrachtungen zu dem gleichnamigen Buche Nicolai Hartmanns. Uo., 1960. - Wahrheit u. Wirklichkeit. Meisenheim am Glan, 1965. - Bewusstsein u. Vergänglichkeit. München, 1975. - Logik u. Ontologie. Heidelberg, 1976. T.E.

SZIA tagajánl. 1926. - Ki kicsoda? 1936. - Gellért-Madarász 1932. - MTA tagajánl. 1935, 36. - M. művészeti lex. 1938. - Ker. m. közél. alm. I:142. - Gulyás III:207. - Prominent Hungarians 1979:70.