🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Brüsszeli Missale
következő 🡲

Brüsszeli Missale: →Attavante legdíszesebb műve, 1485–87: készített Corvina. – Nagy ívrétű hártyán, gót betűkkel, pazar fénnyel és művészi tökéllyel kiállított, több díszlappal; lapszéli díszítésekkel, nagyszerű miniatúrákkal, mesteri kezdőbetűkkel. I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458–90) címere a ~ban a legtöbb helyen fölül van festve burgundi és sp. fejed-i címerekkel. Az eredeti címereket hártyával és papírral, beragasztották s ezekre festették az új címereket. Az eredeti emblémák is (pl. arany hordó, égi teke, acél kovával, méhkas, sárkány, gyémántgyűrű és homokóra) át vannak alakítva, több helyütt azonban a beragasztott hártya, melyre az új címert festették, fölpattant és Mátyás cimere ismét látható. – A címlap porphyr oszlopos oltárt ábrázol, kétfelől álló alakokkal. A kép alatt kapitalis betűkkel a miniátor neve a festés közé van bejegyezve: ACTAVANTES DE ACTAVANTIBVS HOC OPVS ILLVMLNAVIT A. D. M.CCCC.LXXXV. és a kánon előtti képen: ACTVM FLORENTIN A. D. M.CCCCLXXXVII. – Mátyás kir. arcképe 3x, Beatrixé 2x található, a kánon előtti képen Mátyásé térdelő helyzetben, födetlen fővel és imára összetett kezekkel, a kódex 411. levelén arany éremben mindkettőjüké e körirattal: MATHIAS CORVINVS REX HVNG. és BEATRIX DE ARAGO. REG. HVNG. Csontosi János szerint ~ Mátyás és Beatrix arcképeit úgy ebben, mint a többi kódexben levő emlékérmekről festette. 88

Csontosi János: Mo-i kvmásolók és betűfestők a 14–15. sz-ban. Bp., é. n. (Klny. M. Kvszle 1879) – Szendrey-Szentiványi 1915:51.