🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bouillon
következő 🡲

Bouillon Gottfried (?, Fro., 1061.-Jeruzsálem, 1100. júl. 18.): jeruzsálemi király. - II. Euszták, Boulogne gr-ja és Ida, III. Gottfried alsó-lotharingiai hg. nővérének fia. 1089: nagybátyjától, Gottfriedtól örökölte a hgséget. Mint cs. vazallus harcolt IV. Henrik oldalán Szt VII. Gergely ellen. Fogadalommal kötelezte magát a keresztes hadjáratra. 1096 tavaszán, miután országát a liège-i pp-nek elzálogosította, testvéreivel, Eusztákkal és →Balduinnal indult a ném. lovagok élén a Sztföldre. A Duna mentén a Balkánon át vezetett útja. Jelentős része volt 1099. VII. 15: Jeruzsálem elfoglalásában. VII. 23: kir-lyá választották. VIII. elején Askalonnál megütközött az egyiptomi szultán seregével, és győzött. Alázatosságból nem kir-nak, hanem a szent sír őrének hívatta magát. A Szt Sír-tp-ban temették el.  **

Pallas III:584. - EC VI:896.