🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Botlik
következő 🡲

Botlik József (Szőny, Komárom-Esztergom vm., 1949. jan. 15.–): történetíró, egy. docens, újságíró. – Éretts. után 1967–71: fizikai munkás. 1972–74: MÚOSZ Újságíró Isk. végzett, az Eötvös Loránd Tud.egy. 1980: tört. szakos tanári és kvtáros, 1996: a Sola Scriptura Lelkészképző és Teol. Főisk. bibliaokt./hittanári okl., 1982: K-Európa tört-ből drált, 2004: a 20. sz. m. tört-ből PhD fokozatot szerzett. – 1971–86: a tatabányai Dolgozók Lapja munk., majd olvasószerk-je, 1986–91: a M. Nemz. tördelőszerk-je, 1991–: újságírója, 1996–2000: a Magyar égtájak rovat szerk-je. A miskolci Napjaink folyóir. 1988–90: Égtájak, majd Kritika c. rovatának szerk-je, 1998: az Erdélyi Magyarság, 2003–09: a M. Írószöv. Kárpátaljai Írócsop. ungvári Együtt c. folyóir. szerk.biz. tagja, 2009–: tanácsadója.. Az esztergomi Vitéz János R. K. Tanítóképző Főisk. 1998–2001: óraadó tanára, 2001–04: adjunktusa, közben 2001–05: a piliscsabai Pázmány Péter Kat. Egy. Bölcs.tud. Kar óraadója, főállású okt-ja, 2005–: egy. docense, 2005–08: a Kommunikáció Int. vez-jének tanulm. helyettese. 2006–: a Tört.tud. Dri Isk. belső okt-ja; 2006–09: a Bölcs.tud. Kar Kiadói Biz., 2008–: az MTA köztestületének tagja, 2010–: a PPKE BTK Tört.tud. Dri Isk. Tanácsának vál. belső tagja. – M: Ném. és szl. nemzetiségek Komárom megyében 1957–1982. Tatabánya, 1986. – Erdély tíz tételben 1918–1940. Bp. 1988. – Ez hát a hon… Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai m-ság életéből, 1918–1991. Dupka Györggyel. Bp.–Szeged, 1991. – Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Dupka Györggyel. Ungvár–Bp. 1993. – Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki m-ság tört-hez, 1918–1993. Csorba Bélával, Dudás Károllyal. Bp. 1994. – Hármas kereszt alatt. Gör. kat-ok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig 1646-1997. Bp. 1997. (2. kiad. 1998) – Egestas Subcarpathica. Adalékok az ÉK-i-Felvidék és Kárpátalja 19–20. sz-i tört-hez. Bp. 2000. – Gát. (Falumonogr.), Bp. 2001. – A hűség csapdájában. Kovács Vilmos költő, író (1927–1977) emlékének. Pályakép és korrajz. Ungvár–Bp. 2003. – Közigazg. és nemzetiségi pol. Kárpátalján. 1. köt. M-ok, ruszinok, csehek és ukránok 1918-1945. 2. köt. A Mo-hoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyháza, 2005. (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hung. 7. 9.) – Ny-Mo. sorsa 1918–1921. 1. köt. Vasszilvágy, 2008. – Eduard Beneš and Podkarpatská Rus. Hungarians, Rusins and Czechs in Subcarpathia 1919–1938/1939. (Corvinus Publishing, Printed in the United States of America, 2008) – Gör. kat. vértanúk a Kárpát-medencében 1914–1976. Bp. 2010. – Az őrvidéki magyarság sorsa 1922–1945. 2. köt. Vasszilvágy, 2011. s.k.