Magyar Katolikus Lexikon > B > Bossányi


Bossányi András, SJ (Nagybossány, Nyitra vm., 1673. nov. 13.-Nagyszombat, Pozsony vm., 1730. nov. 19.): tanár, apostoli gyóntató. - Nagyszombatban tanult, 1689: itt lépett a r-be. Első évét Trencsénben, a fil-t Grácban, a teol-t Nagyszombatban végezte. Utolsó évében hébert tanított. 1703: pappá szent. és drált. 1705: Nagyszombatban az egy-en fil-, 1711: teol-tanár és a szem. ig-ja, 1715: lőcsei, 1717: kassai házfőn. 1719: Budán tp-gondnok, 1721-24: róm. ap. gyóntató. 1725 tavaszán a bécsi Pázmáneum, 1727: a nagyszombati szem. rektora. - Fm: Vaticinum felicitatis Josephi I. Nagyszombat, 1698. - Gaudia inter luctus seu incrementa et vicissitudines societatis Jesu in Hungaria. Uo., 1708. - Responsa matris philosophiae filio philosopho recens manu misso data. Uo., 1710. R.R.

Szinnyei I:1276. - Monay 1956:114.

Bossányi Farkas, nagybossányi, SJ (Nyitra vm., 1669. jún. 21.-Gönc, Abaúj vm., 1726. aug. 31.): tanár. - 1687: lépett a r-be. 1708: Nagyszombatban fil- és teol-tanár, a Marianum ig-ja. 1715: Kassán tanított, majd Esztergomban házfőn. - Fm: Tripartitum juris philosophici. Nagyszombat, 1706. - Curiosum. Uo., 1707. - Sacculus distinctionum. Uo., 1707. - Proverbia Aristotelis. Uo., 1707. - Theologia Polemica. Bártfa, 1715. H.J.

Szinnyei I:1278. - Esztergom vm. 1908:132.

Bossányi Szerafin, OFMConv (Subvilyk?, Árva vm., 1713. nov. 11.-Odorin, 1785. ápr. 19.): hitszónok. - 1732: tett fogadalmat. Fölszent. után teol. dr. Eperjesen teol. tanár és újoncmester. Évtizedeken át missz. hitszónok volt. - Fm: Sermones Catechetici. Eger, 1764. - Stellulae Catholicae. Uo., 1767. - Solitudo Seraphica Decemdialis. Kassa, 1769. - Sermones Mariani. Eger, 1769. - Sermones Funebres. Vác, 1772. - Sermones Catechetico Doctrinales pro Dominicis per Annum applicati olim ad populum, et magna ex parte in missionibus dicti. Vác, 1783. - Continuatio Sermonum Catecheticorum. Uo., 1786. - Nagy Kathekizmus, azaz Keresztény Oskola. Uo., 1786.  **

Szinnyei I:1279. (*Subvilyk vsz. Alsóvilke, Nógrád vm.) - Monay 1953:11. (*Szubvilk!)