🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bossányi
következő 🡲

Bossányi András, SJ (Nagybossány, Nyitra vm., 1673. nov. 13.-Nagyszombat, Pozsony vm., 1730. nov. 19.): tanár, apostoli gyóntató. - Nagyszombatban tanult, 1689: itt lépett a r-be. Első évét Trencsénben, a fil-t Grácban, a teol-t Nagyszombatban végezte. Utolsó évében hébert tanított. 1703: pappá szent. és drált. 1705: Nagyszombatban az egy-en fil-, 1711: teol-tanár és a szem. ig-ja, 1715: lőcsei, 1717: kassai házfőn. 1719: Budán tp-gondnok, 1721-24: róm. ap. gyóntató. 1725 tavaszán a bécsi Pázmáneum, 1727: a nagyszombati szem. rektora. - Fm: Vaticinum felicitatis Josephi I. Nagyszombat, 1698. - Gaudia inter luctus seu incrementa et vicissitudines societatis Jesu in Hungaria. Uo., 1708. - Responsa matris philosophiae filio philosopho recens manu misso data. Uo., 1710. R.R.

Szinnyei I:1276. - Monay 1956:114.

Bossányi Farkas, nagybossányi, SJ (Nyitra vm., 1669. jún. 21.-Gönc, Abaúj vm., 1726. aug. 31.): tanár. - 1687: lépett a r-be. 1708: Nagyszombatban fil- és teol-tanár, a Marianum ig-ja. 1715: Kassán tanított, majd Esztergomban házfőn. - Fm: Tripartitum juris philosophici. Nagyszombat, 1706. - Curiosum. Uo., 1707. - Sacculus distinctionum. Uo., 1707. - Proverbia Aristotelis. Uo., 1707. - Theologia Polemica. Bártfa, 1715. H.J.

Szinnyei I:1278. - Esztergom vm. 1908:132.

Bossányi Szerafin, OFMConv (Subvilyk?, Árva vm., 1713. nov. 11.-Odorin, 1785. ápr. 19.): hitszónok. - 1732: tett fogadalmat. Fölszent. után teol. dr. Eperjesen teol. tanár és újoncmester. Évtizedeken át missz. hitszónok volt. - Fm: Sermones Catechetici. Eger, 1764. - Stellulae Catholicae. Uo., 1767. - Solitudo Seraphica Decemdialis. Kassa, 1769. - Sermones Mariani. Eger, 1769. - Sermones Funebres. Vác, 1772. - Sermones Catechetico Doctrinales pro Dominicis per Annum applicati olim ad populum, et magna ex parte in missionibus dicti. Vác, 1783. - Continuatio Sermonum Catecheticorum. Uo., 1786. - Nagy Kathekizmus, azaz Keresztény Oskola. Uo., 1786.  **

Szinnyei I:1279. (*Subvilyk vsz. Alsóvilke, Nógrád vm.) - Monay 1953:11. (*Szubvilk!)


Bossányi (1915-ig Nitsch) Árpád János (Aranyida, Abaúj-Torna vm., 1879. jún. 24.–Magyarkeresztúr, 1937. jan. 17): plébános. – A középisk-t 1889–93: Kassán, 1894–97: Lőcsén és Eperjesen, a teol-t 1897–99: Szepesváralján, 1899–1902: pazmanitaként Bécsben végezte, ahol 1902. VII. 14: győri ehm-s pappá szentelték. Szanyban kp., 1903: Győrött ppi szertartó, sztszéki jegyző és egyhm. levtáros. 1906: Bécsben teol. dr., ppi titkár, 1907: a győri orsolyiták iskoláinak ig-ja. 1909–11: a Vatikáni Levtárban kutatott, visszatérése után Magyarkeresztúron (Sopron vm.) plnos. 1923: a kapuvári, 1935: a magyarkeresztúri tanker. tanfelügy-je.– M: A Pálosrend. Tanulm. Győr, 1903. – Volt-e Győrött pálos-zárda? Uo., 1904. – Várom a feltámadást. Novella. Uo, (1904) – Vissza Jézushoz. Egyh. beszéd. Uo., 1908. – A m. nemz. tört. A polg. leányisk. 3/4. o. sz. 1–2. köt. Bp., 1909–10. – Majk. A Bold. Szűz majki prem. prépságának, majd a Nep. Szt Jánosról nev. kamalduli remeteségnek tört. Győr, 1910. – A Megváltó az ÓSz-ben és megjelenéseiben. Bp., 1916. (Klny. Hittud. Folyóir.) [először Bossányiként] – Regesta supplicationum. A ppi kérvénykv-ek m. vonatkozású okmányai. Avignoni korszak. 1. köt. VI. Kelemen p. [1342–1352] (Mell. Hodinka Antal: A róm. levtárak és kvtárak ismertetése. Útmutató a róm. levtárakban és kvtárakban való kutatásokhoz – az eddig végzett búvárlatok eredményeinek összefoglalása – a reájuk vonatkozó irod. felhasználásával és saját tanulmányai alapján. 1. r. Levtárak) – 2. köt. VI. Ince p. [1352–1362]; V. Orbán p. [1362–1370]; VII. Kelemen ellenpápa [1378–1394]. Bp., 1916–18. – A quanchok kincse. Reg. Uo., 1929. – A Mária Kongregációk lapjának, a Nagyasszonyunknak 1904. V. 1–1908. VI: fel. szerk-je, 1907. IX–1908. VI: laptul., 1908. IX–1913. IX: szerk-je, 1909: a Lányok Könyvtára sorozat (1–11. sz.) szerk-je, 1929: a Gyermek és Ifjúsági Színpad sorozat (1–3. köt.) szerk-je. – Kz-ban: Győr egyhm. okmánytára. (Győr egyhm. kvtárában) 88

Schem. Jaur. 1913:269. (s.v. Nitsch); 1918:175. (s.v. Bossányi); 1936:110. – Nemz. Újs. 1937. I. 19. – Gulyás III:1051. – Viczián 1995:102. (1274.) – Győr–Moson–Sopron m. sajtóbibliogr. 1779–1995. 2000:540. (821.)