🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Borsmonostor
következő 🡲

Borsmonostor, v. Sopron vm. (Klostermarienberg, Au.): 1. ciszterci apátság. 1190 k. a Bors nb. Domonkos bán sztföldi zarándoklásának megváltásaként Sopron vm-ben 8 prédiumot, 300 márkát, 100 ökröt, 50 tehenet, 1000 birkát és 10 szolgaházat adományozott a heiligenkreuzi ciszt-eknek, hogy az általa megjelölt helyen monostort emeljenek. 1197: kezdődött a szerz. élet. 1200 k. Fratres de monte S. Marie. Imre és II. András kiváltságokat adott az apátságnak. Birtokai zöme egy tömbben a monostor É-i szomszédságában feküdt. 1360: az alapító fiáról ~nak kezdték nevezni. I. Ulászló 1441: Pálóczi Simonnak és guti Országh Mihálynak adta. Vsz. 1532: Kőszeg ostroma idején pusztult el. Helyét 1680: a lilienfeldi apátság kapta meg, mely a 18. sz: részben az apátság köveiből építette a ma is álló plébházat és tp-ot. Műemléki föltárás még nem volt. Okl-ei az OL-ban és a pannonhalmi főapátsági levtárban. - Apátjai: 1222 k. Cunradus, 1223: S..., 1231: Elias, 1245: Ulricus, 1265-68: Joannes, 1275. VI. 11-1282. I. 11: S(ighardus?), 1284-96: G(eringus), 1298. V. 28: Christianus, 1317. XI. 1: Ferdinandus, 1320: Dominicus, 1324. VI. 17-1326: Jacobus, 1339. VI. 5-1342. X. 8: Martinus, 1353. X. 13-1361. VIII. 23: Simon, 1367-1378. II. 29: Joannes, 1381. V.2-1385. XII. 25: Christianus, 1391. II. 13-1397. XI. 10: Nicolaus, 1398. XII. 15: Joannes, 1406. V. 25-1421. II. 10: Nicolaus, 1422. XII. 29-1426. V. 8: Paulus, 1429. X. 20-1437. II. 6: Nicolaus, 1438. III. 8-1441. IV. 23: Petrus, 1449. II. 9-1455. IX. 12: Bartholomaeus, 1469. I. 9-1472. XII. 26: Leonardus, 1476. X. 6-1477: Paulus, 1479. XI. 22: Michael, 1482. V. 5: Saulus, 1487. XI. 11-1495: Joannes, 1496. X. 20-1499. IV. 13: Valentinus, 1501. IX. 29-1520: Zacharias, 1522. IX. 19: Polydor de Bessain, 1524 k. Joannes Rainer. - Mo-on címét viselték 1696: Orsolini Ferenc, 1743: Rogan János kismartoni plnos, 1755: Endrődy György pozsonyi knk., 1771: Bánó András trsztenai, 1796: Rosty János keszthelyi plnos, 1811: Juranics Antal, 1826: Molnár Ferenc sárvári, 1830: Viszhoffer József budai plnos, 1839: Bezerédi MIklós veszprémi knk., 1867: Ipolyi Arnold, 1872: Tárkányi József egri, 1886: Mohl Antal győri, Stegmüller Károly szombathelyi, 1902: Balits Antal győri, Illés Ferenc szombathelyi, 1911: Sinkó István győri knk. - 2. plébánia a v. győri egyhm. locsmándi esp. ker-ében. 1195: Mons Sanctae Mariae. A falu a 16. sz: keletkezett, 1680: visszaajándékozták a lilienfeldi ciszt-eknek. A pléb-t 1716: alapították. Tp-át 1744: Nagyboldogassz. és Szt György tiszt. sztelték. Kegyura 1880: a lilienfeldi apátság. Anyakönyvei 1717-től. Anyanyelve 1910: ném. - A kk-ban jelentős Szűz Mária-búcsújáró hely volt. Erzsébet kirné, Nagy Lajos felesége 1380: megtiltotta, hogy „a csodákkal tündöklő szentek ereklyéi látogatására Mária hegyére sereglő” néptől vámot szedjenek. H.F.-**

1. LBE:71; 381. - Péterffy II:273. (OSB), 277. (OCist) - Századok 1868:188. (Nagy Imre) - Csánki III:613. - Hervay 1984:63. - 2. Dehio 1980:152. - Schem. Eisenstadt. 1980:125. - Juhász 1982:115.