Magyar Katolikus Lexikon > B > Borsa


Borsa Gedeon (Bp., 1923. okt. 11.-): könyv- és nyomdatörténész, könyvtáros, bibliográfus. - 1941-45: jogot végzett Bpen. Szabadfoglalkozású, 1950: a LOK, 1951-83: az OKK, NKK és az OSZK tud. munk. 1957: az MTA Könyvtört. és Bibliogr. Munkabiz-a tagja. 1961: bízták meg Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. kötete új kiadásának előkészítésével. - M: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége. OSZK Évkv. 1970-73. - Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca impressorum... Käfer Istvánnal. Bp-Martin, 1970. - Régi Mo-i Nyomtatványok 1473-1635. 1-2., szerk. Hervay Ferenccel, Holl Bélával stb. 1971, 1983. - A magyar csízió kialakulásának tört. OSZK Évkv. 1974-79. - Pázmány Péter nyomtatásban megjelent korai vizsgatételei, Graz, 1598-1600. MKsz, 1978. - Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. Gutenberg Jahrb., 1979-83. - Az 1593. évi kolozsvári perikopáskv. MKsz, 1979:82. - A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből. MKsz, 1980:178. - Az első, aranyfestékkel készült nyomtatvány és annak m. vonatkozásai. MKsz, 1980:217. - Az 1519: évben nyomtatott Gellért-legenda. MKsz, 1980:377. - Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600. 1-2. Bp-Baden-Baden, 1980. - Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni diaéretek. Hasonmás kiad., kísérő tanulm. Bp., 1983. - Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések 1560-61. Hasonmás kiad., kísérő tanulm. Bp., 1983. - Bornemisza Pál megemlékezése Várdai Ferencről és a többi, Mohács előtti bolognai m. vonatkozású nyomtatvány. ItK. 1983:48. - 18. sz. m. nyelvű ponyvakiadványok gyűjtőkötete Münchenben. OSZK Évkv. 1981:379. - A bibliogr. egység fogalma a régi nyomtatványoknál. MKsz. 1985:262. - Hazai egyhm-k Mohács előtt nyomtatott zsin. határozatai. MKsz. 1986:67. - A Szentlélekről elnevezett ispotályosrend búcsúlevele Esztergomban. OSZK Évkv. 1982/83:207. - Die Zürcher Ausgaben von Honters Atlas minor und ihre Beschriftungen, in Festschrift Otto Schäfer zum 75. Geburtstag. Stuttgart, 1987:289. - A 18. sz. mo-i törvénykiadások nyomdai vizsgálata. MKsz. 1987:184. - A 18. sz. erdélyi törvénykiadások nyomdai vizsgálata. MKsz. 1987:265. - A búcsúlevelekkel kapcsolatos tanulm-ait ld. OSZK Évkv. 1959-63, Mksz 1977, 1979. F.K.

M. könyvesház (Tanulm-ok... ~ 60. születésnapjára) Klny. MKsz. 1983. - Kvtáros 1983:11. sz. (Németh S. Katalin: „... nem 8, hanem 24 órás kvtáros akartam lenni...”. Beszélgetés B. G-nal)