🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bornemissza
következő 🡲

Bornemissza Gergely (†Jászó, 1584. szept. 30.): püspök. - Fölszent. után Oláh Miklós érs. titkára, 1556-68: esztergomi knk., 1561. VIII. 7: tornai főesp. is. I. Ferdinánd kinevezésével 1561. VI. 26-1584: szepesi prép. Oláh érs. VII. 10: erősítette meg. 1563. VI. 3: csanádi pp. és kir. tanácsos. Mivel a csanádi ppség ekkor puszta cím, megmaradt szepesi prép-nak. 1572. X. 27: nevezték ki váradi pp-ké, de székhelyét a török miatt itt sem foglalhatta el, ezért a kir. mislei és jászói prép-tá is kinevezte, meghagyva emellett a szepesi prépságban. - Utóda a csanádi c-en 1573: Melegh Boldizsár; váradi ppi és szepesi prép. széke 1585-87: üres, utóda 1587. VIII. 13: Pethe Márton, aki ekkor váradi pp. és jászói prép. is lett. H.L.

Mendlik 1864:94. (1563-73: csanádi pp.); 82. (1572-83: váradi pp.) - Gams 1873:385. (1573. VI. 3: váradi pp.; †1584. szept. 30.) - Schem. M-V. 1896:89. (1572. X. 27-1585. I. 20: váradi pp.) - Pirhalla 1899:253. - Kollányi 1900:160. (1565. XI. 19: csanádi pp. lett a pozsonyi ogy-en - az ogy. 1563. VIII. 30-XI.13: tartott!) - Eubel III:347. (1573. VI. 3: pp., †1584. szept. 30.) - Bunyitay-Málnási IV:39. (1572. X. 27: váradi pp., †1586)

Bornemissza János Ferenc, Abstemius (†Bécsújhely, 1558. nov. 30.): választott püspök. - 1553. V. 20-1558. XI. 30: bécsújhelyi vál. pp. - Utóda Gamsnál 1558: Martin Duelacher, Eubelnél 1560. III. 13: Gaspar Logus. 88

Gams 1873:322. (8.) - Eubel III:185.

Bornemissza Pál, Abstemius (Pécs, Baranya vm., 1499. jan. 10.-Nyitra, 1579. dec. 14.): megyéspüspök. - 1527: főesp., 1534. XII. 29: óbudai prép., 1548: kir. tanácsos, I. Ferdinánd titkára, aki 1548. XI. 4: kinevezte veszprémi mpp-nek; III. Gyula 1550. VII. 4: erősítette meg. 1551: Erdélyben Izabella kirnénál I. Ferdinánd követe. 1552: Veszprém elestével székhelyét Sümegre helyezte. 1553. V. 26: átment az erdélyi ppségbe; III. Gyula 1554. VIII. 3: erősítette meg. Szapolyai János és Statileo pp. halála, ill. Martinuzzi György meggyilkolása után mindent elkövetett, hogy Erdély Ferdinánd kir-hoz csatlakozzék. 1556. III. 8: a szászsebesi gyűlésen törv-t hoztak, hogy ha továbbra is ragaszkodik Ferdinándhoz, megfosztják javaitól. Ez a kolozsvári gyűlésen IV.28: meg is történt; meghallgatása nélkül elítélték és elűzték; VI.11: a kápt-nal együtt elmenekült Erdélyből. Erdélyi ppi címét haláláig megtartva 1557-79: Nyitra mpp-e, IV. Pius 1560. VII. 17: erősítette meg. Delfini Zakariás ppsége idején, 1565-71: a győri egyh. adm-a is. 1568. IV. 9: Miksa kir. helytartóvá nevezte ki, tisztéről 1572: lemondott. - Misszáléja és drágaköves aranykelyhe a nyitrai, mitrája a győri szegyh. birtokában. - M: Statuta synodalia ecclesiae Nitriensis anni 1494. Kiad. - Missale. Verona, 1480. Kiad. - Utóda Veszprémben 1553. VI. 4: Köves András, Erdélyben 1556(1580)-1597: széke üres, utóda 1597. V. 1: Náprági Demeter, Nyitrán 1580-81: széke üres, utóda 1582. III. 28: Mossóczy Zakariás. 88

Schem. Trans. 1838:XXV. (47.) (s.v. Abstemius); 1913:14. (*1509) - Mendlik 1864:89. (s.v. Bornemissza, 1553-79: erdélyi pp.), 50. (52.) (1548: veszprémi pp.), 56. (39.) (s.v. Abstemius v. Bornemissza, 1557-79: nyitrai pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (38.) - Gams 1873:386. (1549-53: veszprémi pp.), 382. (1553. V. 26: erdélyi pp.), 376. (s.v. Abstemius v. Bornemissza; 1557-1579: nyitrai pp.) - M. Sion 1890:293. - Szinnyei I:1230. (*1499) - Fraknói 1895:290. - Archeol. Értes. 1902:2. sz. (Takáts Sándor; Abstemius B. P. pp. végrendelete) - Religio 1910:311. (Cseresnyey István: Nyitra pp-ei a 16. sz-ban) - Eubel III:277. (1560. VII. 17: Nyitrán erősítették meg!), 113. (s.v. Bornemiza; 1554. VIII. 3: erdélyi pp.), 252. (s.v. Bornemizza; 1550. VII. 4: veszprémi pp.) - Schem. Nitr. 1914:11. (47.) - Temesváry 1931:13. (címere!) - Bedy 1938:73. (1568: kir. helytartó s a győri ppség helytartója) - Veress 1941:100. - Gulyás III:939. (*1500) - Schem. Jaur. 1968:45. - Schem. Vesp. 1975:21. (†93 é. korában)