🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Borisz
következő 🡲

Borisz (1113-1155): magyar trónkövetelő. - Eufémia m. kirnénak (Vlagyimir Monomakhosz szuszdali és perejaszlaveci fejed. leányának) a fia. Eufémiát férje, Könyves Kálmán m. kir. házasságtörésen érte, ezért ~t nem ismerte el fiának. ~ a m. kir. trón jogos örökösének tekintette magát, s annak megszerzésére törekedett. Lehetséges, hogy ~ azonos a II. István ellen 1128: föllépő Bors comesszel, aki ezután Bizáncba, majd Lengyo-ba ment. II. István halála után 1132. VII: a III. (Ferdeszájú) Boleszláv (1101-38) vezette lengy. és orosz csapatokkal Mo-ra törve a Sajó folyóig nyomult. II. (Vak) Béla ellene vonult. Mielőtt csatára került volna sor, Béla tanácsot tartott, melynek során azokat, akiket azzal vádoltak, hogy ~hoz húznak, lemészárolták. Ezután követeket küldtek ~ seregéhez, hogy eltántorítsák annak tagjait. A lengy-ek kitartottak ~ mellett, de VII. 22: a Sajó melletti csatában Béla hívei és szövetségese, III. (Szt) Lipót osztrák őrgr. (1095-1136) legyőzték ~ csapatait; maga Boleszláv lengy. kir. is nehezen tudott elmenekülni. ~ m. híveinek vez-je, Simád nb. Tivadar is Béla fogságába esett. ~ról ezután sokáig nem hallunk; vsz., hogy Boleszlávval együtt elmenekült Lengyo-ba, de a lengy. kir. nem támogatta többé ~ trónigényét, aki II. Géza kir. idején, 1145: II. Vladiszláv cseh fejed. (1140-74) támogatását kereste, ki ellenséges viszonyban volt II. Gézával, majd III. Konrád ném. kir. (1113-52) - Vladiszláv közbenjárására - támogatásáról biztosította ~t, s rokonával és hűbéresével, XI. Jasomirgott Henrik bajor hg-gel (1143-56) és osztr. őrgr-fal együtt megengedte, hogy ~ ném. földön zsoldosokat fogadjon, és ismét II. Géza ellen támadjon. ~ csapatai 1146. IV: elején - részben Julianus ispán hanyagsága miatt - elfoglalták Pozsony várát. II. Géza ostromolni kezdte Pozsonyt, s ~ zsoldosai pénzért átadták neki a várat. 1147: ~ a II. keresztes hadjárat Mo-on átvonuló csapataival igyekezett az orsz-ba jutni. III. Konrád védelmében ezt nem tudta elérni, de sikerült VII. Lajos fr. kir. (1137-80) seregéhez csatlakoznia. II. Géza kiadását követelte a vele barátságban lévő fr. kir-tól. ~ látva, hogy mo-i híveinek száma jelentéktelenné zsugorodott, védelmet kért VII. Lajostól, amit meg is kapott, s vele együtt távozott Bizáncba. ~ 1150/51: Komnenosz Mánuel bizánci cs. (1143-80) seregvezéreként tört be a Temes vidékére, bár Mánuel nem támogatta ~ trónigényét. ~ több m. csapatot megfutamított, de II. Géza serege elől elmenekült. Nem sokkal ezután meghalt. B.A.

M. Tört. Tár 1889. (Hodinka Antal: Kálmánfi [Kolománovia] Boris) - Makk Ferenc: Mo. a 12. sz-ban. Bp., 1986.