🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonitz
következő 🡲

Bonitz Ferenc (Fehértemplom, Temes vm., 1868. aug. 31.-Bp., 1936. febr. 11.): lapszerkesztő. - Középisk-it Fehértemplomban végezte, majd bölcsészhallg. Bpen 1888: részt vett a Szt Imre Kör megalapításában. 1891 őszétől a M. Állam b. munk. Székesfehérvárt 1894. IV. 16-VII. 23: társszerk-je, 1894. VII. 28-1895. XII. 20: fel. szerk-je a Fejérm. Naplónak. 1895. XII. 5-1896. XII. 1: és 1898. I. 1-1906. V. 30: az Alkotmány fel. szerk-je. 1896: B. Freimuth művének leford-áért felekezeti izgatás címén perbe fogták. 1906. VI-1918. XII: a min-elnökség sajtótudósítója, ahol 1915-17: min. s-titkár, 1918: min. titkár. 1914-18: ~ irányította a vidéki hírszolg-ot. 1919. II-III: a ném. kisebbségi min-ban min. tan. 1919. XI. 24: a Huszár-kormány megalakulásakor a min-elnökségi sajtóiroda vez- je, e tisztét a Simony-Semadam-kormányban is megtartotta. 1920. VIII: megvált hiv-ától és az Otthon Kör alelnöke lett. 1921: rövid ideig szerk. a kőnyomatos Dunapostát. 1921. X. 21-1922. IV. 21: a bpi Nemz. Újs. fel. szerk-je, 1927-28: a Neue Polit. Volksblatt főszerk-je. Pesti levelezője volt a bécsi Polit. Korrespondenzblattnak. A Kat. Népszöv. számos ném. nyelvű kiadványát, naptárát szerk., fel. szerk-je a Christliches Volksblattnak. - 1920: a SZIA III. o. tagjelöltje. - M: Jön a tatár! Vagyis közelednek a követválasztások. A haza józan polgárainak nyújtotta egy néppárti. Bp., 1896. (névtelenül) - A zsidó vérgyilkosságok tört. napjainkig. Írta Bernardin Freimut. Ford. Historicus. Pozsony, 1896. - Gr. Zichy Nándor. Élet- és jellemrajz. Bp., 1912. - Álnevei és betűjegyei: b. (Alkotmány 1896/1906); B.F. (uo. 1901); b.f. (Alkotmány 1896-; Kath. Egyh. Közl. 1894); Historicus (ford-a). T.E.

Révai II:524. - SZIA tagajánl. 1920:9. (nem lett tag) - M. társad. lex. 1930:76. - Irodt. 1936:124. - Nemz. Újs. 1936. II. 12, 14. (*szept. 1.) (E szerint 5 köt. Karl May ford-a is megjelent v. álnéven, v. névtelenül, mert a kv-észetekben nem említik) - Gulyás III:870. (*szept. 1.); 1956:519. - MÉL I:244. (*szept. 1.) - Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (71.) - Székely 1980:15.