🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Boniohannes
következő 🡲

Boniohannes de Campello (†1363. júl/szept.): érsek. - Olasz származású, VI. Kelemen kp-ja, 1342-48: váradi knk. és csanádi főesp., 1345-47: aradi főesp., 1346: pécsi knk. is. Boszniai knk-ból nevezték ki, a MA-ban 1348. VI-1349 elejéig boszniai pp, innen 1349. I. 28: áthelyezték a fermói ppi székre, 1363. IV. 5: patraszi érs-ké nevezték ki. - Boszniai széke 1349. V. 18-XII. 10: üres, utóda 1350. II. 18: Szászországi Peregrin OFM. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (13.); 1862:4. (10.); 1900:13. (11.) - Gams 1873:369. (1348-1349. I. 28: boszniai pp.); 692. (1349. I. 28-1363: fermói pp.) - Bunyitay II:87. - Schem. Mv. 1869:119. (s.v. Boniohannes de Campello, 1348: boszniai pp.) - Hodinka 1898:88. (14.) (s.v. Bonjohannes Placentinus 1348. VI. 24-1349: boszniai pp.) - Margalits 1900:635. (azonos lenne ~ Camporiano János aurániai perjellel, aki megházasodott, majd nejével és a r. kincseivel Zárába szökött, ott fölvette a ~ nevet. XII. Benedek 1337: az ügy kivizsgálásával Matafari Miklós zárai érs-et, György nónai és Musculus András szkardonai pp-öt bízta meg, de a vizsgálat eredménye ismeretlen) - Schem. Csan. 1900:68. (Boniohannes de Campello) - Eubel I:111. (ascoli-picenói knk.; 1285. XII. 13: uo. pp.), 518. (1312: áthelyezték vegliai pp-nek), 142. (1348: boszniai pp.), 149. (1349. I. 28: fermói pp.), 393. (1363. IV. 5: patraszi érs.) (Valószínűtlen, hogy ua. a személy, hiszen ha a kánoni korban szent. pp-ké, akkor 108 é. korában halt meg!) - Gams jegyzékében 1330: a vegliai széken lévő pp. már Lompradinus. - Gašić 1944:16. (15.)