🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonhoeffer
következő 🡲

Bonhoeffer, Dietrich (Boroszló, No., 1906. febr. 4.-Flossenbürg, 1945. ápr. 9.): evangélikus teológus. - Tübingában és Berlinben teol-t végzett, 1927: drált, 1928: lelkész Barcelonában. 1 é. New Yorkban tanult. 1931-32: Berlinben teol-t tanított, 1933: lpászt. Londonban; 1935: visszahívták, hogy a Hitvalló Egyház szemináriumát irányítsa Finkenwaldéban. Ezt 1937: eltörölte a Gestapo. 1939: előadást tartott az USA-ban; a háború kitörésekor visszatért No-ba és szervezte az ellenállást. 1943: a nácik letartóztatták, a flossenbürgi koncentrációs táborban fölakasztották. - ~ „üzenetének” hatósugara életében nem volt nagy, de napjainkban fölmérhetetlen befolyást gyakorol a teol-ra és a ker. lelkiségre. Főleg mint Krisztus modern tanúját tisztelik, aki megélte Krisztus követését. Részben K. Barth teol-ját követte a vallás és a kinyilatkoztatás, az etika és az antropológia kérdéseiben. Elkülönítette a hitet a vallástól; ez utóbbit a Biblia alapján bálványimádásnak tartotta. „Jézus nem új valláshoz vezet, hanem az életre.” A Biblia nem vallásos értelmezésében, a mítosztalanítás és az egzisztenciális értelmezés területén R. Bultmannhoz közeledett. (Ez utóbbinak főleg János-kommentárját értékelte nagyra.) Zaklatott élete, üldöztetése miatt nem tudta kidolgozni teol-ját. Jelentősek a fogságban írott jegyzetei és levelei. Ezekben radikalizálta a ker. létértelmezést. J. A. T. Robinson anglikán pp. Bultmann és Tillich mellett főleg ~re hivatkozott vitatott művében (Honest to God), amikor az Evangélium nem vallásos értelmezését kifejtette az „Isten halála” utáni kornak. Kétségkívül kiélezte ~ paradox állításait, aki komolyan vette az Isten nélküli világot, és a testvérekkel való szolidaritást hirdette, tanúsította: a tényekben kereste Istent, a transzcendenst, a testvérekben Krisztust. - Fm: Sanctorum Communio. 1930. - Akt und Sein. 1931. - Nachfolge. 1937. - Gemeinsames Leben. 1939. - Gesammelte Schriften. 6 köt. 1958-74. Sz.F.

Bethge, Eberhard: D. B. Theologe, Christ, Zeitgenosse. Chr. Kaiser, München, 1970. - Vanzan-Schultz: 1978:585. - Bilan de la théologie du XXe sięcle II:719. - Dumas André: D. B. (további irod.)

új!