🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bohus
következő 🡲

Bohus András, SJ (†Judenburg, Morvao., 1720. máj. 30.): tanár. - A nagyszombati egy-en tanult, fil-ból drált. Nagyszombatban, majd 1715-től Zágrábban tanított. - M: Instabilis fortunae lusus sive coronatorum capitum nunae. Nagyszombat, 1697. - Minerva laureatum sive placita politico-moralia e selectis auctoribus deprompta. Uo., 1703. - Laurea Magistratuales Doctoris Gentium Orientalium Divi Francisci Xaverii E. Societate Jesu Honori Reverendum... DD. AA. et Philosphiae Neo-Doctorum Cum per R.P. Andream Bohus... Uo., 1703. Cz.K.

Szinnyei I:1175.


Bohus Gerarda, KN (Polnisch-Ostrau, Szilézia, 1883–Gyón, 1963): szerzetesnő. – A szétszóratáskor 1950. VI. 10–IX. 20: Máriabesnyőn internálva, után a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.