Magyar Katolikus Lexikon > B > Bogyay


Bogyay Tamás, várbogyai és nagymadi (Kőszeg, Vas vm., 1909. máj. 18.-München, No., 1994. febr. 8.): művészettörténész. - Nagykanizsán éretts., 1927-32: az Eötvös Koll. tagjaként a bpi Pázmány Péter Tudegy-en 1931: műv-történész okl-et szerzett, 1932: bölcsészdr-rá avatták. 1932-35: egy. gyakornok a Hekler Antal (1882-1940) vez. műv-tört. és ókori régészeti tanszéken. Fél-fél évig a berlini Coll. Hung. ill. a római M. Tört. Int. ösztöndíjasa. 1935-40: a VKM beosztottjaként Zala vm. tanfelügyelőségén tanügyi fogalmazó, 1941: a VKM s-titkára, 1942: titkára, 1945. III. végén a Szépműv. Múz. műkincs-szállítmányának kísérőjeként került No-ba (mentve a szovjet class="szerkmegj">zabráló kommandótól). III. 27: a VKM utolsó tagjaként menekült el Szombathelyről. 1952-től Münchenben élt. 1952. I-1974. IV: (Kőszegi Ákos néven) a Szabad Európa Rádió munk., kulturális műsorokat, m. tört. sorozatot írt. 1963-68: a müncheni M. Int. (Ungarisches Institut) ig-ja, majd h. ig-ja, 1969-: évkv-e, az Ungarn-Jahrbuch (Zeitschrift für die Kunde und verwandte Gebiete) szerk. tagja.  - Írásai: Nemz. Újs., Történetírás, Turisták Lapja, Zalai Közl., Regnum egyháztört. évkv. (Bp., 1941: Isten báránya. Adatok az Árpád-kori tp-kapuk ívmeződíszítéseinek ikgr-jához, [Klny. is A Dunántúli Szle kv-ei 157.]; 1943: Adatok a kk. m. oltárdíszítő műv. tört-éhez), Gazette des Beaux Arts, D-amerikai Magyarság, Életünk, Irod. Újság, Kat. Szle, Látóhatár, Szolgálat, Új Európa, Új Látóhatár, Új Magyar Út, Kunstkronik, Südost-Forschungen, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Ungarn-Jahrbuch, Polychordia, Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, Gazette des Beaux-Arts, Revue des Etudes Byzantines, The Hungarian Quarterly, Zbornik za umetnostro zgodovino, Völke und Kulturen Südosteuropas (München, 1959), Das Münster Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg, 1962), Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart (Wiesbaden, 1966), Mélanges offerts á Szabolcs de Vayay (Braga, 1971), Überlieferung und Auftrag (Wiesbaden, 1972), Magyar Mérleg 1-2. (Zürich, 1979-80), Gesta Hungarorum. 1. köt. Tan. köt. (Zürich, 1984), Ny-i m. esszéírók antol. (Bern, 1986), Arcok és eszmék a Ny-i m. irod-ban. (Zürich, 1989) - M: A művész a korai kk-ban. Bp., 1932. - A kallósdi kerek tp. Szombathely, 1940. (A Dunántúli Szle kv-ei 166.) - Szt István korabeli oltár töredéke Zalavárról a Vasvm. Múz-ban. Uo., [1941] (Uaz 173.) - A jáki apátsági tp. és Szt Jakab-kpna. Uo., 1944. (Uaz 220.) - L'iconographie de la „Porta Speciosa” d'Esztergom et ses sources d'inspiration. H.n., 1951. - Normannische Invasion - Wiener Bauhütte - Ungarische Romantik. Baden-Baden, 1953. - Karolingische Skulpturen am Chiemsee. Erlangen, 1953. - Lechfeld. Ende und Anfang. München, 1955. - Kép és látomás. Egy fejezet a m. romantika tört-éből. Kortársak illusztrációi Vörösmarty műveihez. Köln, 1962. - Bayern und die Kunst Ungarns. München-Zürich, 1964. - A székely társad. és a székely jog a kk-ban. Lienz, 1966. - Grundzüge der Geschichte Ungarns. Darmstadt, 1967. (4. átd. kiad. 1990) - Die Heiligen Könige. Hrsg. mit János Bak, Gabriel Silagi. Graz-Wien-Köln, 1976. - Adalbert von Prag und die Ungarn - ein Problem der Quellen-lnterpretation. München, 1976. - Stephanus Rex. Versuch einer Biographie. Wien-München, 1976. (m-ul Bécs, 1976., Bp., 1988). - Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. München, 1979. - A Szentkorona, mint a magyar tört. forrása és szereplője. Zürich, 1984. - Mo. tört. távlatból. Bécs-Bp.-München, 1993. - A M. Szellemi Munkaközösség lapjának, a  müncheni-washingtoni Új Magyar Útnak 1950. I-1956. V:  főmunk-a, 1953-56: társszerk-je; 1976-86: az Ungarns Geschichtsschreiber tört. kvsor. szerk-je. 88

Gulyás III:755. - Mérő 1966:20. - Mildschütz 1977:125. (766.) - Borbándi 1992:60.