🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bodolai
következő 🡲

Bodolai Margit Mária, Mater (1918.–San Sebastian, Spanyolo., 1999.): óvónő. – Az argentiniai Platánosi M. Int-ben, az „Isten szigetén”, óvodában, az elemi és középisk-ban sok száz m. gyereket tanított. A hétvégi m. óvodák és isk., ill. éretts. tanf-ok keretében is tanított, szervezte a nyaralásokat. 1955: 20 leánnyal alapította meg a 39. sz. Magyarok Nagyasszonya leánycserkész csapatot. Varrták a cserkész egyenruhát, a népviseleteket, lett sátor, tábori fölszerelés, regölés, kiállítások, ének és népszokások és végtelen tábortűzi beszélgetések. Segítségével kialakult az idegenben egy 200 fős m. sziget, őrsvez.- és tisztképző táborokkal. A feljebbvalók akaratából került San Sebastian-ba. Bo.J.–Fe.Má.

Bodolai Zoltán (*Felsőbalog, Gömör és Kishont vm., 1917. febr. 27.): tanár. – Középisk. az egri és bpi ciszt. gimn., az egy-et Párizsban, Bécsben és a Pázmány Péter Tud.egy. végezte, ahol m–fr–ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1942: bölcsész dr. 1941/42: a Magyar Szemle kiadóhiv. titkára, 1942. X. 1–1945: katona. – No-ból 1949. X: kivándorolt Ausztráliába. A Magyar Harangok c. lap főmunk., 1952–72: áll. középisk. tanára vidéken, majd Sydneyben tanított. 1972–: a Sydney-i egy. m. művelődéstört. tanf. vez-je (4 éven át 200 hallg-ja volt). 1977–: az Új Dél Wales áll. éretts. vizsgájára előkészítő tanf. vez-je, 1978–1979: nyugdíjazásáig a közokt. min. m. vizsga és tanterv biz. eln., a m. cserkészek hétvégi isk. tanára. is. A Sydney-i M. Rádió munk., a M. Int., a cserkészmozg. és a M. Harcosok Bajtársi Közösségének, 1978: a clevelandi Árpád Akad. tud. főoszt. tagja. – Írásai: müncheni Nemzetőr, Krónika, melburnei M. Élet. – M: Angol nyelvkv. Sydney, 1951. – Angol nyelvkönyv magántanulók részére. Uo., 1957. – The Timeless Nation. The History, Literature, Music, Art and Folklóré of the Hungárián Nation. Uo., 1978. – The Unmaking of Peace. (The Peace Treaty of Trianon) (With co-author Endre Csapó). Melbourne, 1980. – Hungarica. A Cronicle of Events and Personaliiens from the Hungarian Past. Az ezerarcú m. mult krónikái. Sydney, 1983. – Csak azért is ... Visszaemlékezések. H. n., é.n. – Betűjegyei: (B); (B. Z.); Dr. B. Z. 88

Somogyi 1982:32. – Nagy 2000:112.