Magyar Katolikus Lexikon > B > bodnár


bodnár   →kádár

Bodnár Gáspár (Beregszász, Bereg vm., 1861. jan. 6.-Szatmárnémeti, 1921. máj. 4.): tanár, író. - A gimn. 6 oszt-át Szatmárnémetiben végezte, majd a papnev-ben tanult tovább. 1884. X. 8: pappá szent. Szerednyén, 1886: Felsőbányán, majd Szatmárnémetiben kp., a kat. legényegylet elnöke, uo. 1891: tanítóképzői tanár 1901: a ppi liceumban a ped. tanára, 1904: sztszéki tanácsos. - 1893: a SZIT irod. szako., 1911: a SZIA III. szako. tagja. - M: A kis miniszter, vagyis hogy kell a sztmisénél szolgálni? Szatmár, 1885. - Az életből az életnek. Rajzok, elb-ek. Nagybánya, 1887. - Paskuj Lajos emlékezete. Szatmár, 1887. - A család apostola. Korszerű elb-ek. Uo., 1890. - Vissza a műhelybe. Népszínmű 4 fv. Uo., 1891. - Elb-ek. Uo., 1892. - Mesterlegények vándorlókv-e az élet útjára. Uo., 1892. - Stiglincek. Színmű 4 fv. Uo., 1893. - A családi tűzhely búban és örömben. Elb-ek. Uo., 1894. - Ifj. iratai. Elb-ek. Uo., 1895. - Ki a vivát? Elb-ek. Uo., 1895. - A műhelyből. Elb-ek a m. iparosok életéből. Bp., 1896. (M. nép kvtára 5.) - A kath. népies irod. műveléséről. Uo., 1896. - Isten nem halt meg. Reg. Szatmárnémeti, 1896. - Sztbeszéd a m. nemz. ezredéves ünnepén. Uo., 1896. - Vallásosság és munkásság az iparos családokban. Uo., 1896. - Az iparostanoncok vallásokt-áról. Uo., 1897. - Néhány szó a kat. népokt-unk kérdéséhez. Uo., 1897. - Sztbeszéd a föltámadás és a m. nemz. szabadságünnepére. Uo., 1898. - Kir. ajándék v. 10 szobor nemzetünk nagyjainak. Uo., 1899. - A m. nemz. tört. 1-2. köt. Bp., 1899. (M. nép kvtára 7-8.) - A mi népünk. Egyszerű tört-ek falusi tűzhelyekről. Szatmárnémeti, 1899. - Szövetkezzünk v. segíts magadon az Isten is megsegít? Uo., 1899. - Kis Jézuska él. Életkép műkedvelő leánykák számára. Uo., 1900. - Falusi tűzhelyek. Képek a m. földműves nép életéből. Uo., 1900. - Költőkir-unk, Vörösmarty Mihály élettört. Uo., 1900. - Emléksorok Aiben Mátyásról. Uo., 1901. - Tövisek és virágok. Apró tört-ek. Uo., 1902. - Jubiláló egyhm-nk aranymisés pp-e... Meszlényi Gyula. Uo., 1904. (Melléklet Heti Szle) - Gyakorlóisk. kalauz. Uo., 1908. - A p-ság hivatása a múltban és a modern korban. Uo., 1908. - A modern feminizmus és a ker. nő. Uo., 1909. - A kötelesség embere. Szerény virágcsokor Mazur Pál sírjára. Uo., 1911. - Br. Eötvös József emlékezete. Kalocsa, 1913. (Klny. Népokt.) - Pohárköszöntő, mellyel dr. Wallon Gyulát üdvözölte. Szatmárnémeti, 1914. - Úgy várom a tavaszt! Uo., 1914. - A piknikbe nem megyünk. Uo., 1914. - Békében és háborúban. Győr, 1916. - Jézus Szíve kálvária. Szatmárnémeti, é.n. - Szerk. 1887. XI. 13-1914. III. 1: a Téli Esték c. lapot, 1892-94: a M. mesteremberek naptárát, 1898. VII. 3-1913: a M. Földmívelő c. hetilapot, a M. Földmívelő népkvtárat, a M. földmívelők kalendáriumát és 1901-18: a M. iparosok naptárát. T.E.

Szinnyei I:1133. - Pallas III:398. - Schem. Szat. 1904:421. - M. színészeti lex. I. - Gulyás III:606.

Bodnár Remig György, legenyei, OPraem (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1895. nov. 15.-Gödöllő, 1942. dec. 5.): tanár, író. - 1913: lépett a r-be. A teol-t a Norbertinumban végezte. 1918: pappá szent. A kassai kir. konviktus felügy-je. 1920: Nagyváradon, 1926: Gödöllőn tört-földr. szakos gimn. tanár. 1937: Budafokon, 1940: Gödöllőn ig-h. - Lat. himnuszokat ford., ma is az ő szövegével énekeljük a →Hozsanna 202, 204, 208. énekét. A KL munk. - M: Bethlen János erdélyi kancellár és tört-író. Nagyvárad, 1922. (Bőv. klny. Nagyváradi prem. gimn. értes.) - Pannónia virágoskertje. (Szt István, Imre, László, Gellért élete) Bp., 1929. - Szt Imre irodalom. Bp., 1930. - Szt Imre hg. Bp., 1931. - Kálmán hg. és a prem-ek. Uo., 1932. (Klny. Gödöllői prem. gimn. értes.) - Szt Norbert. G. Madelaine nyomán. Bp., 1934. K.E.I.

Gulyás III:623; V:945. - Nemz. Újs. 1942. XII. 8. - Jászói névt. 1944:149.