Magyar Katolikus Lexikon > B > Bod-kódex


Bod-kódex: 18 levél terjedelmű, 1500-1525: másolt, ferences eredetű, magyar nyelvű kézirat. - Két, példákkal sűrűn megtűzdelt traktátus az ember három fő ellenségéről, a világról, a testről és az ördögről, ill. a halálról. Az utóbbiban dialógusok az angyal, az ördög és a kárhozott lélek között. - A ~ szövege a →Lobkowitz-kódexével szinte teljesen azonos, párhuzamos szövegrészletek más m. kódexekben is találhatók. A 17. sz: a pozsonyi klarisszák birtokába jutott, akik a →Cornides-kódexszel és más nyelvemlékekkel egybekötötték. A 19. sz. elején a bpi Egyetemi Kvtárba került kolligátumot Toldy Ferenc szétválasztatta, a Bod Péterről elnevezett kéziratot 2001: Cod. Hung. 7. jelzeten őrzik.- Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) - ~. Kiad. Pusztai István. Bp., 1987. (Régi Magyar Kódexek 2.) M.E.

ItK 1922:121. (Holik Flóris: Adalékok codexeink forrásaihoz); 1964:681. (Szabó Flóris: Források kódexeink halál-szövegeihez)