Magyar Katolikus Lexikon > B > Bochkor


Bochkor Mihály, csíkszentmártoni (Szászrégen, Maros-Torda vm., 1877. dec. 19.-Kolozsvár, 1920. nov. 3.): jogász, egyetemi tanár. - Középisk-it Marosvásárhelyen és Kolozsvárt, a jogot Bécsben és Kolozsvárt végezte. 1903-10: az Erdélyi Róm. Kat. Státus h., ill. r. titkára, 1910-14: a nagyváradi kir. jogakad-n a m. alkotmány- és egyhjog rk., ill. 1913: (ekkor képesítették a kolozsvári egy-en az egyhjog mtanárává) r. tanára. 1914: a pozsonyi egy-en az egyhjog, 1917: a kolozsvári egy-en a m. alkotmány- és jogtört. ny. r. tanára. 1912-13: ösztöndíjasként tanulmányozta az ang., belga, ném., ol. és svájci egy-eken a jogi okt. rendszerét. - 1915: a SZIA II. szako. tagjává választotta. - M: Kat. egyetem vagy internátus? Többekkel. Emlékirat. Kolozsvár, 1903. - Automatikus papnevelés. Gyulafehérvár, 1903. (Klny. Közművelés) - Ethika a társadalomgazd. törvényszerűségeiben. Kolozsvár, 1905. - Fr. egyhpol. Uo., 1905. - A m. pol. válsága a társad-bölcselet világításában. Uo., 1907. - A kat. világnézet szociális integrációja. Uo., 1907. - A jogtud. az új korszak küszöbén. Uo., 1907. - A kegyelmi élet társad. feltételei. Gyulafehérvár, 1907. - Az erdélyi kat. autonómia. Kolozsvár, 1911. - Az 1643-44. é. erdélyi ogy-sel kapcsolatban a 4 bevett valláson lévő rendek vallásügyi tárgyalásai. Brassó, 1913. - Erdélyjogtört-éből. A székelyföldi kat. egyhközs. Kolozsvár, 1914. (Klny. Farkas Lajos emlékkv.) - 1911-15: szerk. az Erdélyi Múz. Egyes. Jog- és Társad-tud. Szako. kiadványait, 1918: a szako., 1914/15-1915/16: évkv-ét. T.E.

SZIA Értes. 1921:125. - v. Szabó Pécs, 1940. - Gulyás III:565.