🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Boba
következő 🡲

Boba, Vas m.: plébánia a szombathelyi egyhm. kemenesaljai esp. ker-ében. - 1211: Baba. 1929: alapították. Tp-át 1929: a Szentlélek tiszt. sztelték. - Plébánosai: 1936: Lantos István, 1940: Osskó Emil, 1957: Horváth János, 1967: Szilvágyi János, 1970: Cenki József, 1975: Koltai Jenő. - Filiája 1984: Nemeskocs. - Lakói 1940: 315 r.k., 564 ev., 25 ref., össz. 904; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 16 ffit, 3 nőt; 1948: 397 r.k., össz. 1072; 1983: 404 r.k., össz. 816. 1990: össz: 819. **

MEN:119. - Schem. Sab. 1972:85.


Boba Imre (Győr, Győr vm., 1919. okt. 23.–Seattle, Washington, USA, 1996. jan. 11.): történetíró, egyetemi tanár. – 1929–39: Lengyelo-ban tanult. 1941: a balatonboglári lengyel gimn. éretts., a Pázmány Péter Tud.egy. szlavisztikát, tört-et és finnugor nyelvészetet hallg., 1946: végbizonyítványt szerzett és Angliába menekült. 1946–52: Londonban élt, 1952–56: a müncheni Szabad Európa Rádió rovatvez-je. 1956: kivándorolt az USA-ba, 1956–59: Seattle-ben (Wash.) a Polish Research Centre kutató kvtárosa. 1962–: a Washington Egy-en drált, ahol tanárs., 1971–89: nyugdíjazásáig egy. tanár. 1978: a clevelandi Árpád Akad. tud. főoszt. tagja. A Dictionary of Political Sources társkiadója, a Slavic Review munk. – Írásai: Materialy Obozowe – Táboranyagok (1941: 46. sz. Wybuch powstania listopadowego w swietle prasy wegierskiej w roku 1830 [Az 1830. é. lengy. felkelés a m. sajtó tükrében]; 1942: 10. sz. O etymologii slowa 'Lengyel' [A 'Lengyel' szó etimológiája]; 1943: 14. sz. Pamietnikarz Wegierski o Stanislawie Leszcynskim [Stanislaw Leszczynski lengy. kir. Mikes Kelemen emlékirataiban]; Historical Abstracts (Santa Barbara Cal., 1952-59: 40 tartalmi kivonat lengy. tud. folyóir-okból); Slavic Review (1962:531., 1963:547. Kvism-ek); Dictionary of Political Science. (New York, 1963:212. Gerő Ernő; 240. Horthy Miklós; 245. Hungarian Revolution of 1956; 247. Hungary (history); 288. Kádár János; 300. Kun Béla; 324. Losonczy Géza; 331. Maléter Pál; 350. Mindszenty József; 361. Münnich Ferenc; 364. Nagy Imre; 408. Petőfi Circle; 440. Rákosi Mátyás); Ural-Altaische Jahrbücher (1966: 158. E. Tryjarski: The Present State of Preservation of Old Turkic Relics in Mongolia ... [Ford. lengy-ről]; 1985: 162. Kvism., 1988: 13. 'Dux Boemorum' and the 'Sclavi Nitrienses' in Anonymi Gesta Hungarorum'), Actes du VIIe Congr. Internat. des Sciences Préhistoriques (Prague, Acad.) (Prague, 1971:1076: Payment of Tribute and Political Structure of Early Rus); Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIIIe au Xe siècle. Conf. Internat. 1971 a Szeged (Bp., 1972: 167. Ethnogenesis of the Hungarians and their Settlement in the Danubian Basin); Berichte Ueber den II. Internat. Kongr. Fuer Slawische Archaeol. Vol. 3. (Berlin, 1973:393. The Cathedral Church of Sirmium and the Grave of St. Methodius. – Újranyomva: Die Slawischen Sprachen 1985:35.); American Contributions to the Seventh Internat. Congr. of Slavists. Vol. 3. [Paris and The Hague, 1973: 11. Przyczynek do dyskusji na temat dzialalnosci Svietego Metodego nad Visla; ang-ul: Methodian and Moravian Continuity and Tradition in Poland. = VII. Miedzynarodowy Kongres Slawistow w Warszawie. 1973:969. és Nova et Vetera. (Sarajevo, 1978:191. Katedralna crkva u Sirmiumu i grob Sv. Metodija]; IIIe Congr. Internat. d'Etudes du Sud-Est Européen. Resumes des Communications. Vol. 1. (Bucurest. 1974:77. Slavi-Slavia and Sclavini-Sclavonia); Ungarn Jahrbuch (Munich, 1976:65. Saint Andreas-Zoerard: A Pole or an Istrian?; 1984:23. A Twofold Conquest of Hungary or 'Secundus Ingressus'; 1989:9. Bratislava or 'Braslav's Burg' = Zalavár? [Tamás von Bogyay Festschrift]; Ungarn Jahrbuch 1990:169. Anmerkungen zu Anonymus. Thomas von Bogyay-val és Gabriel Silagi-val; 1991:175. In Defense of Emperor Constantine Porphyrogentius); Polish Academy of Sciences; Studia Historyczne (1978:623. Tlo historyczne kultury bijelobrdowskiej); Rapports du IIIe Congr. Internat. d'Archeologie Slave. Vol. 1. (Bratislava, 1979:105. The 'Bijelo-Brdo Culture' and Ethnic Changes in the Danubian Basin in the Ninth Century); Palaeobulgarica. (Sofia. 1981:84. The Monastery of Sazava: Methodian Continuity North of the Danube?; 1984:29. 'Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur' or 'Marvani praedenecenti'? 1985:59. Constantine-Cyril, Moravia and Bulgaria in the Chronicle of the Priest of Dioclea; horv-ul: Nova i Vetera (Sarajevo, 1985:143. Ciril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu Popa Dukljanina); Sympoziones 1. Polish Univ. Abroad. (London, 1981:193. Miedzy Polska a Czechmi - Panstwo Slawnikowiczow. [Angol nyelvű összefoglalóval; Between Bohemia and Poland - The Realm of the Slavniks]); Slovene Studies (New York, 1982:83. The 'Caranthani Marahenses'); Sympozium on Bulgarian Studies, Doklady. [Sofia, 1982:66. The Pannonian Onogurs. és bővítve: Bulgarian Hist. Review (1983:73.)]; Acta sect. archaeol., hist., anthropol. (Bp., 1983:146. Constantine Porphyrogenitus on the evolvement of the Tourkoi Federation); Crkva u Svijetu (Split, 1985:386. Sveti Metod i nadbiskupsko sjediste u Sirmiumu; bolgárul: Dukhoi Kultura (Sofia, 1986:11. Episkopskata eparkhia i grobit na Sveti Metód); ang-ul 1990: Saint Methodius and the archiepiscopal see of Sirmium in Slavonia); Dictionary of the Middle Ages. (New York. 1985. V:658. Great (Old) Moravia.; 1987. VIII:484. Moravia. [lex. szócikkek]; Salzburg und i Slawenmission. Zur 1100. Todestag des hl. Methodius. [Salzburg, 1986:59. Die Lage von Moravien nach den mittelalterlichen Quellen aus Bayern; ang-ul: Macedonian Studies (1988:3. Moravia's Location in Medieval Sources From Bavaria]; Forschungen ueber Sibenbuergen und seine N Zsigmond Jakó Festschrift. (München, 1987:17. Transylvania and Hungary. From the Times of Álmos and Árpád to the Times of K Stephen); Mezdunaroden Kongres po Bulgaristika. Doklady 6. (1987:709. Moravia, Bulgaria, 'Moesiani' and 'Sclavi' in Medieval Hungarian Sources); Ki Metodievski Studii. (1987:138. Saint Methodius, Moesia and the Moesiani in Documents, Vitae and Chronicles); Die Slawischen Sprachen (1987:25. Die lateinische und slawische Terminologie fuer Land, Bewohner und Sprache Herrschaftsgebiets von Rastislav und Sventopulk); U Sluzbi covjeka. Zbornik Nadbiskupa-Metropolite Dr. Frane Franica. (Split, 1987:285. Salona–Sirmium–Nin–Split. hange and Continuity in the Hist. of a Church Province); Starobulgarska Literatura (1987:67. Konstantin Bagrjanorodni za Megale Moravia); Macedonian Studies (1988:59. Constantine Porphyrogenitus on 'Megale Moravia'; 1989:3. The So-called Conversion of Rus in 988 and Grand Duke Vladimir; 1990:3. Moravia, Bulgaria, Moesiani and 'Sclavi' in Medieval Hungarian Sources'. [az 1987: tanulm. reprintje]; A m. nyelv és kultúra a Duna völgyében. 1. köt. (Bp–Bécs, 1989:450. In Defence of Anonymus Belae Regis); Die Slawischen Sprachen (1989:5. Die aeltesten Benennungen fuer slawischen Sprachen; 17. Conversion of Vladimir, and 'Moraviana' in Medieval Sources from Russia); Ural-Altaic Yearbook (1989:153. Erdély története. Bp., 1986. [Kvism.]); 1990:37. One or two 'Attilas' in the Gesta of Anonymus Belae Regis?; 1991:99. The Federal Structure of the Earliest Hungarian Polity: The Role of the 'Covenant of Blood'); Angelicum (Roma) (1990:215. La 'Donatio Constantini e l' 'Oratio' del Valla a confronto); Krscanstvo srednjovekovne Bosne. (Sarajevo, 1991:125. Djelovanje slavenskih Apostola sv. Konstantina i Metoda i pocetak bosanske biskupije [Szt Konstantin és Metód tevékenysége, valamint a boszniai pp-ség eredete]; M. Egyháztört. Vázlatok (1992:1. Szt András-Zoerard: Lengy. volt-e v. isztriai?); Eurasian Yearbook (1993:47. Die Awaren in Mitteleuropa; 160. Thuróczy János: Chronicle of the Hungarians. Translation by Frank Mantello. Bloomington, Indiana, 1991. Kvism.); K. és Ny. között. Tört. tanulm-ok Kristó Gyula tiszt. (Szeged, 1995:95. Vlachs in the History of Central Europe) – M: Lengy.–m. szótár. Szerk. Walerian Klafaczynski-val. Bp., 1944. [Bp. szovjet ostroma alatt megsemmisült. = Studia Slavica 1960:231.] – Master Nicholas of Dresden. H. n., 1965. – Northmen, Nomads and Slavs: Eastern Europe in the Ninth Century. The Hague, 1967. – Moravia's History Reconsidered. A Reinterpretation of Medieval Sources. The Hague, 1971. [horvátul: Novi pogled na povijest Moravie. Split, 1985.; ném-ül Zur Geschichte Moraviens: Eine Neuebetrachtung (Dublin–New York–Vienna, 1991.) – Formation of the Hungarian Policy. Wiesbaden, 1972. – Morávia története új megvilágításban: kísérlet a kk-i források újraértelmezésére. Ford. Petrovics István, a lat. szövegeket Sz. Galántai Erzsébet. Előszó: Püspöki Nagy Péter. Bp., 1996. (METEM-kvek, 11.) 88

Somogyi 1982:32. – Morávia tört-e új megvilágításban. (Bp., 1996:174.) (Arck. a borítón) – Révai új lex. 1999. III. – Nagy 2000:109. – Győri életr. lex. Győr, 2003:49.