🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Blaskó
következő 🡲

Blaskó Mária Emília Terézia (Lugos, Krassó-Szörény vm., 1891. szept. 20.-Malsch b. Ettlingen, NSZK, 1956. máj. 26.): tanárnő, írónő. - Temesvárt, Kalocsán és Bpen a Sacré Coeur int-ben tanult. Tanítónő, majd polg. isk. tanárnő Temesvárt, később Bpen. Ifj. kv-ek szerzőjeként ismerkedett meg P. →Bíró Ferenc SJ-vel, kinek lelki gyermeke és munk. lett. 1918. IX. 1: A Szív belső munk., gyermekrovatának megindítója és szerk. A →Szívgárda egyes. közp. titkára. Felmerült benne, hogy a Jézus Szíve Népleányok társaságába lépjen, de végül világi maradt, hogy teljesen az írásnak és a Szívgárdának sztelhesse életét. Előadásokat, tanf-okat tartott, a bpi jezsuita közp-ban a Szív-hetek (papoknak és tanitóknak szóló lelkigyakorlatok) szervezője. Lelki segitségnyujtás céljával 1925: megalapította a Jézus Szíve Szolgálónői Társulatot, s javasolta egy közp. Szívgárda-ház létesítését. A II. vh. után Ny-ra távozott. - Szövegével énekeljük a →Hozsanna 156 és 280/A. énekét. Cikkeit, elb-eit az Alkotmány, Élet, Hírnök, Népnevelő és a Temesvári polg. leányisk. értes. 1914. közölte. - M: Tövisek között. Ifj. reg. Bp., 1914. - Új Mo. Uo., 1915. - Pityu. Uo., 1918. - Nem, nem, soha! Uo., 1921. - Szívgárda Vezérkv-e. Uo., 1921. - Imádság és élet. Imák és tanítások hajadonok számára. Uo., 1923. - Cseréljünk szívet. Gyermek imakv. Uo., 1924. - A kis zarándok. Szentévi emlék. Uo., 1925. - Lelki zarándoklat. Szentévi emlék ájtatossági gyakorlatokkal, kilenceddel és Róma ismertetésével. Mezőkövesd, 1925. - Maradj velünk, Jézus! Emlékfüzet jó gyermekek első áldozására v. más lelki ünnepére. Bp., 1927. - Jézus Szíve kis naptára 1927-1944. Összeáll. Uo., 1926-43. - Édesanyám. Szűz Mária élete. Uo., 1928. - Kath. vagyok! Emlékfüzet kath. gyermekek első áldozására. Uo., 1929. - M. glória. Emlékfüzet a m. szentekről és boldogokról. Uo., 1930. A királyfi lovagjai. Uo., 1930. - Jézus jön hozzátok. Uo., 1930. - Szent Imre és a gyermekek. Uo., 1930. - Alkalmi versek. Uo., 1931. - A Nagy Király. Első áldozási emlékfüzet. Uo., 1931. - A csillagok leányai. Elb. Uo., 1931. - Ünnepeljen minden szív. Színdarabok. Uo., 1931. - Enyém az ég. Kis Szt Teréz imakv-e. Uo., 1932. - Jézusom, itt vagyok! Imaóra elemista gyerekeknek. Uo., 1932. - A Mester hív. Rákospalota, 1932. - Családi ájtatosságok. Napi és alkalmi közös imák a kath. családban. Uo., 1933. - Gyermek a kereszt alatt. Emlékfüzet a Szentévre. Uo., 1933. - Családi emlékkv. karácsonyra. Uo., 1934. - A csodaforrás. Uo., 1934. - Jézuska szeress! Oktatás és napi imák kicsi gyermekeknek. Uo., 1934. - Jézuska tanít. A vasárnapi evang-oknak és az egyh. ünnepeinek magyarázatai, a napi szentek ismertetésével gyermekek részére. Uo., 1935. - Szt József. Oktatások, imák és kilenced ájtatosság. Uo., 1935. - A család jó gyermeke. Képes abc-vel. Uo., 1936. - Imádságos képeskönyvem. Iskolás koron alóli és 1-2. o. kisgyermekek számára. Uo., 1936. (új kiad. Uo., 1990) - Jézus Szíve katekizmus. 75 kérdés és felelet Jézus Szíve tiszt-éről. Gyermekek részére összeáll. Uo., 1936. - Kat. akció. Oktató és imádságos füz. a kat. m. ifj. részére. Uo., 1936. - Krisztus király serege. Oktató- és imádságos füz. a „Kat. Akcióról” gyermekeknek. Uo., 1936. - Vértanúk. Uo., 1936. - Multvári leányok. Reg. Uo., 1936. - M. szentév. Uo., 1938. - Vörös Princi, a mesterdetektív. Uo., 1940. - Az Atya kincsei. P. Bíró élete gyermekeknek. Uo., 1941. - Kaszap István útján. Uo., 1943. - Napsugárka. Bogner M. Margitról. Uo., 1944. - Pedró. Uo., 1991. - A titok gyermekei. Ifj. reg. Hol, mikor? - Te légy anyám. Történetek és imádságok gyermekek részére. Hol, mikor? - Szűz Mária által Jézushoz. Vallásos színdarab. Hol, mikor? - Szívgárdisták. Elb. Hol, mikor? - Színdarabok és ünnepéyanyagok a lelkigyakorlatosház javára és lelkigyakorlatos eszme ismertetésére. Hol, mikor? - A szépségkirálynő. Jézus Szíve színdarab... Hol, mikor? - Szt Szív az otthonban. Verses, énekes jelenet családok használatára. Hol, mikor? - Szt Miklós ajándéka. Kisgyermekeknek. Hol, mikor? - Szt István ajándéka. Elb. gyermekeknek. Hol, mikor? - Négy kis vöröskereszt. Karácsonyi színdarab. Hol, mikor? - Őrangyalunk. Ifj. reg. Hol, mikor? - Rózsaeső. Életrajzi reg. Hol, mikor? - A nagy titok. Elb. Hol, mikor? - A ministráns. Elb. Hol, mikor? - A nagy hódító. Elb. Szt Ferenc korából. Hol, mikor? - Mária és Márta. Bibliai reg. serdülő lányoknak. Hol, mikor? - Megtalált szív. Jézus Szíve-színdarab. Hol, mikor? - Manréza titkai. Allegorikus szj. Hol, mikor? - A kőszikla. Vallásos elb. Hol, mikor? - Kövessetek! Elb. Szt Tarzicius korából. Hol, mikor? - A kir. szíve. Vallásos színdarab. Hol, mikor? - Királyi sarj. Elb. Szt József korából. Hol, mikor? - A kis hős. Elb. Szt Alajos életéből. Hol, mikor? - Jézuskával. Elb-ek. Hol, mikor? - Jézuskával, angyalkával. Mesék. Hol, mikor? - Jézus Szíve versek. Hol, mikor? - Jézus Szívének tiszt-e. Ifj. színmű. Hol, mikor? - Jézuska és én. Gyermek reg. Hol, mikor? - Jézuska hív. Elb-ek. Hol, mikor? - Isten kertje. Legendák gyermekek számára. Hol, mikor? - Jézus szíve a családban. Színmű. Hol, mikor? - A hű barát. Elb-ek. Hol, mikor? - Gyermekszavalatok. Vallásos és ünnepekre szóló versek. Hol, mikor? - Fülöpke. Missziós elb. kisgyermekeknek. Hol, mikor? - Guidó kis pajtásai. Gui de Fontgalland életrajza és követése. Hol, mikor? - Az erdei madonna. Színmű. Hol, mikor? - A csodatevő. Elb. gyermekeknek Páduai Szt Antal történetével. Hol, mikor? - A dicsőség serege. Elb. gyermekeknek. Hol, mikor? - Az első karácsony. Szj. Hol, mikor? - A csillagok leánya. Elb. mo-i Szt Erzsébet történetével. Hol, mikor? - Szerk. 1928: a szentgotthárdi Ifjuság Mulattatója, 1928-29: a Tízperces regények (1-9. sz-át), 1926-44: a Gárdavezető, 1928. I-1929. XII: a Törpe Bácsi Meséi c. ifj. lapokat. - Álneve: Mária néni, Vincencius. D.E.

Nemz. Újs. 1935:29. sz. (Ijjas Antal: A láthatatlan írónő) - Gulyás III:491. (85 művét sorolja fel)


Blaskó Mária Etelka SDS (Jánoshida, Szolnok vm.–Bp., 1985. szept. 15.): szerzetesnő. – 1930. XII. 8: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1932. IX. 8: uitt, örök fog-át 1938. IX. 8: Máriabesnyőn tette. 1935–: Bpen a →Szalvátor Intézetben, a győri püspökségen, a szegedi majd a bp-i piar. rh-ban szakácsnő, a pestimrei rházban gazdasági vezető. 1966-ban innen nyugdíjazták. r.k.