🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bisztray
következő 🡲

Bisztray Gyula, bisztrai (Fogaras, Fogaras vm., 1903. jan. 18.-Bp., 1978. jan. 6.): irodalomtörténész. - A középisk-t 1912-20: Fogarason, Gyulafehérvárt, Nagyenyeden és Kecskeméten végezte. 1921-25: a bpi egy. bölcs. karán tanult, 1925: drált. 1927-34: a bpi Egy. Kvtárban dolgozott. 1928/29: áll. ösztöndíjjal a párizsi École des Bibliothécaires hallg-jaként elvégezte az American Library Association nemzetk. kvtárosi tanf-át. 1934-46: a VKM-ben min. s-titkár, min. titkár, majd referens, később o-vez. Elérte a népkvtárak számának és állományának gyarapítását, pártfogolta a Regénykvtár sorozat megindítását. 1943: egy. mtanár, 1945: a bpi egy. III. sz. m. irodtört. tanszékének tanára. 1949. VI: nyugdíjazták. 1950-78: az MTA munk-ként főleg krit. kiadásokat rendezett sajtó alá (Arany János, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond életművét; Eötvös József, Gyulai Pál, Jókai Mór, Petelei István, Sárosi Gyula, Szenteleky Kornél, Tompa Mihály egyes műveit). - 1923-24: a Nemz. Újs. munk. 1936: a M. Kv- és Levtárosok Egyes-ének főtitkára, s a M. Szle h. szerk-je, 1937: a M. Szle Társ. főtitkára. - M: La Bibliothęque de l'Université de Budapest... Paris, 1931. - Nagyenyedi Helikon. Nagyenyed, 1933. - A mai m. irod. Mai m-ságunk életr-a. Bp., 1939. - Az író helye társad-unkban. Uo., 1940. (Klny. Társad-tud.) - Az erdélyi tud. élet és egy. gondolat. Uo., 1942. (Klny. Erdély m. egy-e) - Két orsz. ölelkezése 1791-1867. Szerk., bev. és jegyz. Uo., 1942. - A m. próza kv-e. 1-2. köt. Uo., 1942-48. - Színházi esték 1930-1940. Uo., 1942. - Éltem én is Árkádiában. Uo., 1943. - Író és nemz. Uo., 1943. - Az ősi föld. Uo., 1944. - Adatok Arany János munkásságához. Uo., 1945. - Petelei István családja. Uo., 1949. - Az Arany János-kiadások rostája (1883-1958). Uo., 1958. (Klny. M. Kv-szle) - Tompa Mihály elfelejtett írásai. Uo., 1963. (Klny. ItK) - Móricz Zsigmond egy levele... Uo., 1970. (Klny. M. Kv-szle) - A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium... Uo., 1972. - Mikszáth népr-a. Salgótarján, 1972. (Klny. Nógrádi Múz. Közlem.) - Kv-ek között egy életen át. Bp., 1976. - 1935/37-1937/38: szerk. a M. Kvtárosok és Levtárosok Egyes-ének évkv-ét. - Szerk. az Erdély m. egyeteme. Kolozsvár, 1941. köt-et, valamint a Jókedvű m. irod. Bp., 1968. és a Jókedvű m. tudósok. Uo., 1972. anekdotagyűjt-eket. Cs.S.

Pintér VIII:294. - Gulyás III:444. - MIL I:167. - MÉL III:83. (†jan. 3.) - MItB VI:248. - Vigilia Repert. 1935-1984:110. - M. Nemz. 1977. I. 19.; 1978. I. 10. - Irodt. 1978:2. sz. - ItK 1978:2. sz. (Vargha Kálmán: B. Gy.) - Kritika 1978:2. sz. (R. I.: B. Gy.)