🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Biskey
következő 🡲

Biskey Karola (*Kassa, Abaúj–Torna vm., 1870.): postafőellenőr. – Kassán a felsőbb leányisk-val kapcsolatos keresk. szaktanf. végzett. 1894: a bpi áll. távbeszélőhálózat bérleti vállalat rt. Teréz krt-i fiókjánál kezelőnőként lépett a M. Posta szolgálatba; a Fürdő u-i, majd a Szerecsen u-i, ill. Nagymező u-i közp-ba, utána a nagy Teréz központban, az automatizálás óta a József központ helyi kapcsolójának beosztottja, rendezője, majd főrendezője, évekig rendkívüli szolgálatban munkahelyellenőrzője, 18 é. a távbeszélő tanfoly-okon szakokt. is. – 1911–: a Postatisztviselők Orsz. Kaszinójának választm. tagja. 1914–18: a háború alatt a hadivarrodákban dolgozott, 1918–19: tagja volt az akkor alakult ellenforr-i Magyar Nők Clubjának. A kommün alatt menedéket adott az üldözötteknek, egyesek vagyonát a kommunizálás elől elrejtette. 1919 őszétől az I. ker. iskolaszék tagja és évekig az I. ker. elöljáróságának választm. tagja. 1920. a Postai-, Távírda- és Távbeszélő Nőtisztviselők Orsz. Egyes. alapító társeln., 1926–35: eln., 1935–: örökös tb. eln. Hivatalában 1400 köt-es kvtárat létesített. A →Katolikus Nővédőegyesületnek előbb patronesse, majd elöljárónője s a fiatalkorúak felügyelőhatóságának kinevezett tagja. – Alapítása óta a →Szociális Misszió Társulat tagja, orsz-os szervezetének 1936: is egyik aleln-e s kültagtanácsának örökös tanácstagja, a →Foederatio Emericana és a →Magyar Cserkészszövetség nagyasszonya, az Orsz. Rákóczi Szöv., Zrínyi Ilona-körének igazg. választm. tagja, a →Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a M. Asszonyok Pártszövetsége s a M. Úrinők Otthona tagja is. – Egyike volt az elsőknek, akik az idegen táncok és ruhák helyett a m. tánc és a m. ruha életrekeltésére 1927: „Magyar-estély”-t rendezett a Pesti Vigadóban, ahol 200 m.ruhás pár vonult föl, ősi és újabb m. táncokat adták elő korhű viseletben. Az előadásról filmfölvételt is készítettek. A m. kir. Posta, Táviró és Távbeszélő Nőtisztviselők Országos Egyes-ének eln. 88

M. társ. lex. 1932:79. (Arck.)