Magyar Katolikus Lexikon > B > Bilkei


Bilkei (1890-ig Reiznauer) Ferenc (Sárszentmihály, Fejér vm., 1872. jún. 13.-Székesfehérvár, 1955. jan. 26.): plébános. - Székesfehérvárt éretts., a teol-t a KPI növendékeként Bp-en végezte. 1896. VI. 29: pappá szent. Pázmándon, 1897: Zsámbékon kp., 1898: Székesfehérvárt hittanár, 1912-48: Székesfehérvár-Felsőváros esp-plnosa. 1949: a SZIA I. o. tagja. - M: 7 országon keresztül. Székesfehérvár, 1903. (Klny. Fejérm. Napló) - Az éjféli nap országából. Uo., 1905. (Klny. uonnan) - Vidám órák. Rajzok és elb-ek. Uo., 1907. - Túl az óceánon. 5 hét a tengeren, 5 hét az USA-ban. Uo., 1909. - M. ember Amerikában. Uo., 1910. - Kalauz a kat. vallásba visszatérőknek. Uo., 1917. (5. bőv. kiad. 1942) - Az Oltárisztség élő csodája. Uo., 1919. - A család kv-e. Az evang. ... útmutatásai a szép életre. Bp., 1919. (29. kiad. 1947) - A katekizmus gondolatai. Írta Ignaz Klug. 1-3. köt. Ford. Uo., 1922. - Vasárnapi kv. Írta uő. Uo., 1924. (2. kiad. 1927) - Ward Mária... élete. Írta uő. Székesfehérvár, 1925. - Gárdonyi és a buddhizmus. Uo., 1925. - Árva Juliska karácsonya. Színmű. 4 fv. Uo., 1926. - Miért nem ünnepelhetik a kat-ok okt. 31-ét? Pápa, 1926. (Klny. Szt Antal) (2. kiad. Székesfehérvár, 1939) - Róma. Képek és hangulatok a szentévi hatodik m. zarándoklat alk. Uo., 1926. - Debrecentől Pannonhalmáig. Megértést kereső írás prot. testvéreinkhez. Székesfehérvár, 1927. - Miért tiltja a kat. egyh. a vegyes házasságot? Uo., 1928. (új kiad. Uo., 1941) - A rózsák sztje. Látogatás Lisiőbe kis Szt Teréz sírjához. Uo., 1928. - Betegek keresztútja. Vigasztaló gondolatok Krisztus szenvedéséről. Írta Otto Hophan. Ford. Uo., 1929. - A kat. egyh. tört. Írta Ignatz Marx. Uo., 1932. - Élmények a sztföldi úton. Székesfehérvár, 1938. - Vegyesházasság. Evetovics Kunóval. Bp., 1942. (Actio Catholica 98.) - Egy öreg diák emlékei. Székesfehérvár, 1943. - Székesfehérvárt 1894. IV. 16-VII.23: társszerk-je, 1894. VII. 28-1895. XII. 18:, 1901. I. 2-1906. IX. 28: és 1907. III. 14-1911. XII. 5: fel. szerk-je, 1906. X. 2-1907. III. 12: főszerk-je, 1911. XII. 3-XII.7: szerk-je a Fejérmegyei Naplónak. T.E.

Gulyás III:331. - Ker. m. közéleti alm. I:110. - M. Kurir 1949. V. 19, XI. 24. (székfoglaló a SZIA-n) - Schem. AR 1950:94, 1955:28. - Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (72.)