Magyar Katolikus Lexikon > B > Bilinszky


Bilinszky Lajos (Kolozsvár, Kolozs vm., 1868. jan. 2.-Kolozsvár, 1940. szept. 7.): pap, az erdélyi leánynevelés apostola, tankönyvíró. - A gimn-ot Kolozsvárott, a teol-t Gyulafehérvárt és a Pázmáneumban végezte. 1890. VII. 16: szent. pappá, teol. dr. Brassóban kp., 1893: Nagyszebenben a ferences nővérek el. isk-jában hitokt. Később mint ig. a szebeni int-et óvodával, leányelemivel, keresk. isk-val, polg. isk. tanár- és tanítónőképzővel egészítette ki. A növ-eknek koll-ot, 60 nővérnek zárdát épített. Az intézményeket a legmodernebb fölszereléssel látta el, s gondja volt arra, hogy a kisebbségi élet nehézségeivel küzdő családok leányai olcsó ellátást kapjanak. Szervező munkája mellett mindig tanított, s mint nevelő azt vallotta, hogy a diákot nem megbuktatni kell, hanem foglalkozni kell vele. Sepsiszentgyörgyön árvaházat szervezett, melyet a ferences nővérekre bízott. P. kamarás és c. prép. Értéktárgyait eladta, a kapott összeget nevelés céljára az egyh. rendelkezésére bocsátotta. 1905-39: a kat. polg. isk-k és tanítóképzők számára mintegy 50 irod-, nyelv- és tört-tankv-et írt, melyeket 1919 e. ruménra is lefordítottak, és 1945-ig használtak. Az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - Fm: Lönhart Ferenc erdélyi pp. élete. 50 é. áldozási jubileuma alk. Prokupek Sámuellel. Nagyszeben, 1894. - A Szt ferencrendi nővérek nagyszebeni tan- és nevelőint-ének tört. Uo., 1903. - Rendszeres m. nyelvtan. Uo., 1906. - Stilisztika. Uo., 1909. - Poetika, retorika. 1-2. köt. Uo., 1910-11. - Irodtört. Uo., 1912. - Román-m. isk. szótár. Román nyelvkv-ekhez a közép- és polg. isk. 1-4. o. számára. Nagyszeben, 1923. - Erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. 88

Schem. Trans. 1913:276. - Erdélyi lex. 1928:34. - Várady-Berey 1934:44. - Gulyás III:329. (*jan. 20.) - Cat. AJ 1938:42. - Bíró-Boros 1941:182. - RMIL I:2299.