🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bierbauer
következő 🡲

Bierbauer Lipót Ferenc, OSB (Kőszeg, Vas vm., 1841. nov. 9.-Balatonfüred, 1917. febr. 7,): gimnáziumi tanár. - 1857. IX. 8: lépett a r-be. 1864. XI. 19: pappá szent. Sopronban kezdett tanítani, fiz-kém-t. 1865: Pannonhalmán hitszónok és főisk. tanár. 1867: Győrött gimn. tanár, 1885: jószágkormányzó a r. veszprémi ker-ében. 1914: nyugalomban Tihanyban és Balatonfüreden. - 1870 u. Győrött több helyen bevezette a telefont, a Széchenyi teret ívfénnyel világította meg. Érdemei vannak a győri vízvezeték építésében: meghatározta a kutak helyét, részvénytársaságot alapított, műszaki biz-ot szervezett. Kiváló tankv-író volt. - Fm: Vegytan. 1-2. köt. Győr, 1876. - Physika. Uo., 1880. - Csillagászat. Uo., 1884. - Emlékirat a vízvezetéki művek 1884. évben történt megnyitása alkalmából. Uo., 1884. Sz.F.

Szinnyei I:1056. - Pallas III:275. - PBT VI/B:862. - Gulyás lI:298. - Schermann 1940:58.