🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bicskei
következő 🡲

Bicskei Gergely, Botond fia Gergely, Katupani (†Anagni, Itália, 1303. szept. 7.): érsek. - A Komárom vm-ben birtokos Koppány (Katapán) nemből való. Jól képzett kánonjogász volt. 1291: székesfehérvári őrknk., 1295. IV: prép. A MA-ban Botond fia Gergely néven 1297. X. 18: vál. székesfehérvári prép-ként, 1298. I. 9: prép-ként és 1298. II. 17: vál. esztergomi érs-ként kir. alkancellár. 1298 elején III. András óhajára a kápt. esztergomi érs-ké választotta. Néhány knk. a Sztszékhez föllebbezett, VIII. Bonifác ~t „lelkiekben és világiakban ügyviselővé” rendelte, ~ Károly Róberthez pártolt, hogy biztosítsa a p. megerősítést. A MA-ban 1298. II. 17-1303. IX. 7: esztergomi érs. Az Anjoukat támogató VIII. Bonifác Mo-ot a Sztszék hatalmi körébe akarta vonni, nem ismerte el III. András-t m. kir-nak. 1299. I. 28: ~t az érsség prokurátorává és p. követté tette, III. András azonban megfosztotta érs. székétől. ~ Veszprémben több egyhm-t kiközösített, ezért megfosztották minden javadalmától, Kőrösre menekült. Csak III. András halála után tért vissza Esztergomba. 1301. V. 13 előtt megkoronázta Károly Róbertet. Vencel hívei elől menekülve Budán, 1301. X: Péterváradon tartózkodott. 1303 nyarán a p. jóváhagyásért Anagniba ment, ahol a p. Szép Fülöp fr. kir. kiközösítésére készült, kinek katonái IX.7: betörtek a p. palotába, a p-t foglyul ejtették, és sokak között ~t is meggyilkolták. - Utóda a kir. alkancellárságban 1298. III. 29: Antal csanádi pp., Esztergomban 1303. XI. 4: Mihály. 88

Mendlik 1864:28. (28.) (1298-1303: érs.) - Gams 1873:380. (s.v. Georg. de Katupani; 1299. I. 28-1303. X. 11 előtt: esztergomi érs., †Róma) - Fraknói 1895:35. - Eubel I:464. (s.v. Gregorius dictus Bodod [de Katupani]) (1299. I. 28: esztergomi érs.) - Kollányi 1900:28. - Schem. Strig. 1982:40. (Katpán nb.)