Magyar Katolikus Lexikon > B > Besszarábia


Besszarábia, Basarabia: történelmi terület Délkelet-Európában. - É-on és K-en a Dnyeszter, D-en a Fekete tenger és a Duna, Ny-on a Prut határolja. Nevét egykori birtokosáról, a Basarab családról kapta. - Földje Kr. u. 106: Dacia róm. tart. része, a 3. sz: a gótok, a 4-5. sz: a hunok szállták meg, majd az avarok, bolgárok, szlávok, m-ok, besenyők és kunok átvonulási ter-e. A 13. sz: tatárok (mongolok) pusztították, a Dnyeszter vidékén a genovaiak keresk. telepeket alapítottak. 1367. u. a moldvai vajdák birtoka. A 16. sz: D-i ter-e török uralom alá került, addig Csöbörcsökben, Majténypatakán, Nyeszterfehérváron, Szentantalon, Szentjánoson, Szentpéteren, Torontálon és más településein számottevő m. r.k. közösség élt. A birtoklásáért 1711, 1736-39, 1787-89: vívott or-török háborúk után ~ 1812. V. 16: a bukaresti békével cári uralom alá került. 1856. III. 30: a krími háborút követő párizsi béke a D-~i izmail és kagul vidék 9274 km²-ét Moldvának juttatta, mely az or-török háború idején ter-ének szavatolása mellett 1877-78: átengedte a cári csapatokat. A San Stefano-i békével 1878. III. 3: D-~ ismét or. birtok. A törökök által kényszerből elismert Ro. kárpótlásul megtarthatta Dobrudzsát, melyre népr. és tört. jogon a török uralom alól felszabadult Bulgária is igényt tartott. A cári r. bukása után 1917. III: megalakult ~ban a Nemz. Demokrata Párt, mely autonómiát követelt, de a helyi közp. tanáccsal nem tudott megegyezni. 1917. XII: kikiáltották a szovjet hatalmat. 1918. I: Ro. megszállta ~t, de II: a Dnyesztertől K-re előretört csapatait a szovjet Vörös Hadsereg visszaverte. IV.8: kimondták ~ egyesülését Ro-val. A Dnyesztertől K-re fekvő ter-en, amit 1920. II: a szovjet elfoglalt, az ukrán SZSZSZK keretében megalakult a Moldvai Autonóm Szoc. Szovjet Közt., mely 1924. X. 12-1940. VI: a rum-szovjet egyezmény után kivált Ukrajnából, s a ruménektől VI.28: visszafoglalt ~val egyesítve szövetséges közt-ként VIII.2: Moldavai Szovjet Szoc. Közt. néven a SZU tagállama lett. A ném. csapatokkal a SZU ellen támadó rum. csapatok 1941. VI. 22-VIII: megszállták és bekebelezték Ro-ba. 1944. VIII. 23: a rum. fegyverszüneti szerződésben a szovjet-rum. határt (a II. →bécsi döntés hatályon kívül helyezésével) az 1940. VI. 28-i helyzetnek megfelelően állították helyre. ~ visszakerült a SZU-hoz, 33.700 km²-en Moldavai Szovjet Szoc. Közt. lett, többi részét Ukrajna kapta. A SZU összeomlásakor a Moldavai SZSZK-ban polgárháború tört ki, 1991: az or-ok lakta vidéken Dnyesztermenti Közt., a D-i, törökök lakta vidéken a Gagauz Közt. jött létre. 1992 őszén or-rum-ukrán közvetítéssel a szembenálló moldovai rum. és dnyesztermenti or. csapatok időszakos fegyverszünetet kötöttek. 88