🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bernadett
következő 🡲

Bernadett, Soubirous, Szt, Marie-Bernard (Lourdes, Fro., 1844. febr. 17-Nevers, 1879. ápr. 16.): apáca, a Szűzanya →lourdes-i jelenéseinek tanúja. - Hatgyermekes molnárcsalád első gyermeke volt. Nyomorúságos életkörülményeik miatt lett egész életére súlyos asztmás. 1856: egyik nagynénjénél dolgozott mint cselédlány és a kocsmai munkába is besegített. 1857: Bartes-ban pásztorlány volt. 1858: első áldozására készülve járt isk-ba, 1860-66: későbbi szerzete egyik menhelyén tanult. Jámbor, egyszerű lelkülete miatt környezete együgyűnek tartotta. - 1858. II. 11-VII. 16: a Lourdes melletti Massabielle-barlangban 18 látomása volt. III. 25: a jelenés bemutatkozott: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” (Négy évvel korábban 1854. XII. 8: IX. Pius p. dogmaként hirdette ki Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, amit a korabeli hitetlen világ nagy gúnyolódással fogadott.) A Szt Szűz a jelenések helyén egy tp-ot kért, s bűnbánatra és imádságra szólított föl. A jelenések után ~et megrohanta a hívők és hitetlenek kíváncsi tömege, s alá kellett vetnie magát a hivatalos egyh. kivizsgálásnak. Példás türelemmel, mindig ugyanazzal a nyílt egyszerűséggel és őszinteséggel válaszolt. 1866: fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé. 1866. VIII. 29: öltözött be, rendi neve Marie-Bernard lett. 1867. X. 30: fogadalmat tett. Szerz. élete a betegszobában telt: ápolónővérként dolgozott, majd évekig betegeskedett. 1878. XII. 11-től halála napjáig már egyáltalán nem tudta elhagyni betegágyát. Teste épen megmaradt. 1925: b-gá, 1933: sztté avatták. - Ü: ápr. 16. **

Vitnyédi Németh István: Lourdestól Fatimáig. Bp., [1944] - Kirschbaum VII:511. - Kőváry Károly: Lourdes látnoka: ~. Parma (Ohio, USA), 1977. (Példaképek századunknak 8.) - Werfel, F.: Bernadette. Bp., 1981. (ford. Wiesner Juliska) - Laurentin, René: B. élete (dokumentumok a szttéavatási jegyzőkönyv alapján). Ford. Sinkó Ferenc. Uo., 1981.