🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bernát
következő 🡲

Bernát, Aostai, Szt, Menthoni, Mont-Joux-i (Novara v. Menthon kastélya, Annecy mellett, Savoya, 11. sz. eleje-Novara, Itália, 1081. jún. 12.): kanonok. - Nemesi családban született. Aostában szegyh. knk., főesp. Nagyon buzgó volt az igehirdetésben s a szegények és bajbajutottak gondozásában. Nemcsak az egyhm-ben, hanem Novarában és Páviában is prédikált. 1081. IV: részt vett a páviai zsin-on, találkozott IV. Henrikkel, s megjövendölve bukását, próbálta megakadályozni, hogy Szt VII. Gergely ellen vonuljon. - Karitatív tevékenységének koronája a nagy →Szent Bernát-hágó máig álló menedékházának és rházának alapítása. Egy 8. sz. konventot újított föl, amit a szaracénok a 10. sz: pusztítottak el. A menedékház rendkívül nagy segítséget nyújtott az Alpokon átkelő zarándokoknak. A szerz-ek kezdetben vsz. az aostai kápt. statutumait követték, 1222: ágostonos knk-ok lettek. A hagyomány ~nak tulajdonítja a kis Szt Bernát-hágó menedékházát is. - Tiszt-e az Aosta-völgyben, Piemontban, Lombardiában és Savoyában terjedt el. ~ot 1681: avatták sztté. 1923: XI. Pius az alpinisták védősztjévé nyilvánította. Ü: jún. 15. **

Schwartz Elemér Lajos OCist: Hegyi Szt B., a túristák pártfogója. Eger, 1942. - BS II:1331. - Kirschbaum V:370.

Bernát, Clairvaux-i, Szt, OCist (Fontaine-les-Dijon, Burgundia, 1090.-Clairvaux, 1153. aug. 20.): rendalapító, egyháztanító. - 7 gyermekes nemesi család 3. gyermeke. Korán kialakult benne lelkiségének 3 alapvonása: a Gyermek Jézus szeretete (egy karácsony éjszakai látomásból), a Szűz Mária iránti szeretet (édesanyja korai elvesztéséből) és a szűzi tisztaság. 1111: visszavonult châtilloni házukba; rokonságából többen csatlakoztak hozzá. 1112: 30-an jelentkeztek a citeaux-i ktorban. Később atyja is ciszt. szerz. lett. ~ állandóan sokakat vonzott maga köré és tartott meg a tökéletesség útján. Maga olyan komolyan élte az akkor legszigorúbb szerz. életet, hogy 1115: a citeaux-i apát 12 társával együtt elküldte, hogy egy új ktort alapítsanak Clairvaux-ban. ~ 38 éven át volt apátja e ktornak. Az első évek a ktori élet megszervezésével és megszilárdításával teltek el. Hamarosan egyre többen akartak ~ vez-e alatt élni, s egymás után kellett alapítaniuk új és új ktorokat (→ciszterciek). 1117: szoros barátságban és kemény vitában állt Petrus Venerabilis clunyi apáttal. 1130: II. Incét vette védelmébe II. Anaklét ellenp-val szemben, és 7 év után sikerült a szakadást megszüntetnie. 1140: a Petrus →Abaelard elleni vizsgálatot vezette. 1144-45: a róm. zavargások lecsillapításán, majd →Bresciai Arnold ügyének elsimításán fáradozott. III. Jenő személyében ~ egyik tanítványa került Péter székébe, s ez tovább növelte befolyását az egész Egyh. életére. Pápai megbízásból 1146-47: keresztes háborút hirdetett. Fro-ban igen nagy sikerrel prédikált, No-ban III. Konrád cs. is fölvette a keresztet. E II. keresztes háború kudarca nagyon elkeserítette ~ot; 1148: újra igyekezett meggyőzni a p-t az ügy fontosságáról, de sikertelenül. A reimsi zsin-on a →Gilbertus Porretanus tévtanai elleni vizsgálatot vezette. - 1174: III. Sándor p. sztté, VIII. Pius 1830: egyhdr-rá avatta. A 15. sz. óta doctor mellifluus ('mézajkú egyháztanító'). A méhészek és gyertyaöntők, haldoklók patrónusa. Gyermekbetegségek, megszállottság, dögvész, viharok ellen védő szt. - Ü: aug. 20. - Ikgr.: apátként, fehér ciszt. ruhában, olykor mitrával v. miseruhában ábrázolják. A 13-19. sz: gyakran ábrázolták a 17. sz-ig hitelesnek tartott arccal. Életének jelenetei közül a legnépszerűbbek: Mária és ~; a megfeszített Krisztus átöleli az imádkozó ~ot; tejcsoda; ~ot megkísérti az unokanővére; ördögöt űz; elutasítja a ppséget; megtéríti az aquitániai hg-et; legyőzi az albigenseket. A 16. sz-tól ábrázolták megdicsőülését. Attrib-ai: kv., tp-modell, fehér kutya (az anyja azt álmodta, hogy fehér kutyát fog szülni, ami utalás a későbbi nagy prédikátorra), méhkas, kereszt, mitra a lábánál, megkötözött ördög, kerék, ostya, hegy, kehely, a szenvedés eszközei, apáti bot, Mária neve lángnyelvekkel, rózsafüzér. - M-ul megj. művei: Az Isten szeretetéről szóló kv. Ford. Dombi Márk. Bp., 1938. - Ember, törődj a lelkeddel! Ford. Eőri János. Rákospalota, 1938. (Lelkiélet kis kv-ei 26.) - A jó élet módja. A 16. sz. m. nyelven s.a.r. Vargha Damján. Bp., 1943. - Lángolj és világíts! Válogatás műveiből. Ford. Golenszky Kandid. Uo., 1978. -  →Szent Bernát Gimnázium, →Herba Sancti Bernardi N.E.

Magyar Ferenc: Dicsőséges Szt B. apát emlékezete. Eger, 1868. - Piszter Imre: Szt B. és a képzőműv-ek. Bp., 1897. -: Szt B. clairvauxi apát élete és művei. Közzéteszi Vajda Ödön. 1-2. köt. Uo., 1899. - Meier Gábor: Szt B. élete. Ford. Várkonyi Fidél. Uo., 1915. (2. kiad. 1922) - Hümpfner, Tiburtius: Ikonographia S. B. abbatis Claravallensis. Augsburg-Köln-Wien, 1927. - Dombi Márk: Szt B. apát és egyhtanító. Rákospalota, (1937) - Eberhard, Friedrich: Szt B. clairvauxi apát, a 12. sz. vezérszelleme. Kiad. Varga Damján. Székesfehérvár, 1942. - Brisits Frigyes: Szt B. ped-ja. Bp., 1942. - Schwartz Elemér: Hegyi Szt B., a turisták pártfogója. Eger, 1942. - LThK II:239. - BS III:1. - Kirschbaum V:371. - Sachs 1980:58. - Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok. Bp., 1982. - Paffraih, Arno: B. von Clairvaux. Köln, 1984. - Egres, Odo: ~ élete és tanítása. Bp., 1990.

új, olvasni

Bernát, Corleonei, Szt, Filippo Latino, OFMCap (Corleone, Szicília, 1605. febr. 6.-Palermo, 1667. jan. 12.): segítő testvér. - Foltozóvarga apja gyakran gondoskodott sajátkezűleg a nélkülözőkről, s hamarosan ~ is alamizsnát gyűjtött a foglyoknak. Cipész lett, támogatta özvegy édesanyját. Olyan jól megtanulta a kardforgatást, hogy neve legendássá vált Szicíliában. 1624: kardjával súlyos sérülést okozott, ami elindította megtérését. Bocsánatot kért, s a sértett később jó barátja lett. 1631. XII. 13: Caltanissettában belépett a r-be, s fölvette a ~ nevet. Egyszerű életet élt Bisacquino, Bivona, Castelvetrano, Burgio, Partinico, Agrigento, Chiusa, Caltabellotta, Polizzi, talán Salemi és Monreale rházaiban, utolsó 15 évét Palermóban töltötte. Szakácsként, olykor betegápolóként gyakorolta a felebaráti szeretetet, végül a mosodát vezette. Gyakran esett önkívületbe, a kor szokásával ellentétben naponta áldozott. Rendszeresen éjszakázott a tp-ban, mert „nem jó az Oltáriszentséget egyedül hagyni”. Folytonos vezeklése miatt élete végén már csak az oltár szolgálatát látta el. - 1768. IV. 29: b-gá, 2001. VI. 10: sztté avatták. Ü: jan. 12. **

NCE II:340. - LThK 1993. II:271.

Bernát, Pármai, Szt, CVUOSB (Firenze, Itália, 1060 k.-Párma, 1133. dec. 4:): püspök. - 1080: Firenzében a S. Salvi vallumbrosai ktor szerz-e, 1093: apátja. 1098: Vallumbrosában főapát, hamarosan bíb. A r. 2. alapítójának tartják, mert létrehozta a központosított szervezetet. II. Paszkál p. követe É-Itáliában, Toscanai Matild tanácsadója és békeközvetítője. 1104: egy béketárgyalás kapcsán Pármában az oltártól vitték a börtönbe, de már 1106. XI: pármai pp-ké szent. 1111: Rómában közvetített békét a cs. és a p. között. V. Henrik a p-val együtt elfogatta. Haláláig vezette rendjét. Sírja a pármai dómban, a város védősztje. - Ü.: dec. 4. **

LThK II:247. - BS III:49. - Kirschbaum V:386.

Bernát, Bernaldus de Catalaunia (12. sz.): megyéspüspök. - A MA-ban 1163: a 8., a semat-ban 1162-72: zágrábi mpp. A templomos lovagok közül vsz. 1160: került a ppi székbe. IV. István párthíve volt, kérésére a kir. a zágrábi ppséget javaiban megerősítette. Utóda az MA-ban 1174: Nádasdi Prodán, Matkovićnál 1160-70: Jób. T.E.

Mendlik 1864:117. (é.n.) - Schem. Zagr. 1870:V. (9.) (ppsége é.n.); 1917:IX. (8.) - Gams 1873:387. (8.) (1163: már pp.; utóda 1170(72): Jób) - Matković 1888:IX. (9.) (vál. pp.) - Balics 1888:139. - Margalits 1900:624. (1160-76: pp.); 1902:769. - Kolarić 1995:21. (s.v. Bernald, 1163 k.)

Bernát, Bernardin (†1209. febr. 24 előtt): érsek. - Gamsnál 1197(már székén levő)-1203: raguzai érs. A Raguza és Nemanja szerb uralkodó közötti béke (1186. IX. 26.) után 1189: már érs-ként utazott át Nemanja ter-én. III. Ince 1206: kijelölte utódját, mivel ~ 4 é. távol volt székétől, de 1203. V. 15: az angliai Carlisle ppség adm-a p. kinevezéssel. A MA-ban az első olyan raguzai főpap, aki m. okl-en szerepel, é.n. említik. - Utóda Raguzában 1206: Leonárd. T.E.

Gams 1873:413. (21.) (s.v. Bernard) - Eubel I:289, 411. - Margalits 1900:582. (s.v. Bernardin)

Bernát, Bernard, OSB (†Spalato, 1217. aug. 23. k.): érsek. - A MA-ban 1198-1200: vál., 1200-17: tényl. spalatói érs. A patarén eretnekeket széke elfoglalása után v. megtérítette, v. kiűzte Spalatóból és Trauból. 1202. XI. 24: amikor A. Dandolo keresztes hada földúlta Zárát, a horvát templomosokkal együtt a város pártjára állt. A Vránában kapott pénzzel megvesztegette a gaetai hajóhadat, s ennek segítségével az elűzött záraiak 1203. IV. 7: visszafoglalták városukat, s megölték a velencei őrséget. A János nónai pp-nek és a vránai templomosoknak a tinnini pp-kel folytatott perében az előbbiek javára döntött, amiért a tinnini pp. ~ot kiátkozta. III. Ince 1208. VI. 8: megbízta a raguzai érs-et és a traui főesp-t a tinnini pp. elleni vizsgálattal; ennek eredménye ismeretlen. - Utóda 1217. IX: Slavizus. T.E.

Gams 1873:420. (29.) - Balics 1888:190. (s.v. Bernard); 230. (s.v. Bernát) - Margalits 1900:675. - Eubel I:459.

Bernát (14. sz.): megyéspüspök. - Szentgyörgyi apát, 1348. I. 6: vál. zenggi mpp. - Utóda a MA-ban 1349. VI. 17: Longavillai Portiva. T.E.

Mendlik 1864:120. (1333: pp., utóda 1345: János) - Gams 1873:388. (nem volt fszt., utóda 1349: Pondus) - Eubel I:450. (utóda: Pontius) - Schem. Z-M. 1916:26. (10.) (utóda János)

Bernát, OP (†Plock, Lengyo., 1360 k.): püspök. - A már Rómában pp-ké sztelt ~ot a p. 1353. II. 12: kinevezte milkói pp-ké. IV. Ince 1357. X. 11: áthelyezte Plock pp-ének, de azt a bitorló Imislaus knk. miatt nem foglalhatta el. Mivel ~ Nagy Kázmér lengy. kir. ellenségeivel társult, mindkét ppségétől megfosztották. - Utóda a milkói széken 1364. V. 29: Uski Albert OP. T.E.

Gams 1873:353. - Eubel I:339, 402. - Sánta 1914:28. (4.)


Bernát, Corleonei, Szt, Filippo Latino, OFMCap (Corleone, Szicília, 1605. febr. 6.–Palermo, 1667. jan. 12.): segítő testvér. – Foltozóvarga apja gyakran gondoskodott sajátkezűleg a nélkülözőkről, s hamarosan ~ is alamizsnát gyűjtött a foglyoknak. Cipész lett, támogatta özvegy édesanyját. Olyan jól megtanulta a kardforgatást, hogy neve legendássá vált Szicíliában. 1624: kardjával súlyos sérülést okozott, ami elindította megtérését. Bocsánatot kért, s a sértett később jó barátja lett. 1631. XII. 13: Caltanissettában belépett a r-be, s fölvette a ~ nevet. Egyszerű életet élt Bisacquino, Bivona, Castelvetrano, Burgio, Partinico, Agrigento, Chiusa, Caltabellotta, Polizzi, talán Salemi és Monreale rházaiban, utolsó 15 évét Palermóban töltötte. Szakácsként, olykor betegápolóként gyakorolta a felebaráti szeretetet, végül a mosodát vezette. Gyakran esett elragadtatásba, a kor szokásával ellentétben naponta áldozott. Rendszeresen éjszakázott a tp-ban, mert „nem jó az Oltáriszentséget egyedül hagyni”. Folytonos vezeklése miatt élete végén már csak az oltár szolgálatát látta el. – 1768. IV. 29: b-gá, 2001. VI. 10: sztté avatták. Ü: jan. 12. **

NCE II:340. – LThK 1993. II:271.