🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Berczeli
következő 🡲

Berczeli (1933-ig Vyhnalek, majd Berczel) Anzelm Károly (Szeged, Csongrád vm., 1904. júl. 7.-Bp., 1982. jan. 5.): író, költő, műfordító, szerkesztő, újságíró. - A szegedi piar. gimn-ból a 4. o. elvégzése után Károlyi Mihályhoz írott levele miatt eltávolították; áll. gimn-ban tanult tovább Szegeden és Temesváron, végül Kispesten éretts. Az egy-et Nápolyban kezdte; Szegeden drált. Mise c. első versköt-ét elkobozta az ügyészség. Alapító tagja volt a Szegedi Fiatalok Műv. Koll-ának. Dolgozott a szegedi egy-en, a Nemz. Múz. kvtárában, a VKM-ben és különböző újságok külső munk-ként. Egyik szerk-je volt az Akad. Kiadó Értelmező Szótárának. Stílusára egyaránt hatott az avantgarde és a népkölt., vonzódott a groteszk képekhez, kifejezésmódja sajátosan egyéni. - M: Mise. Versek. Szeged, 1926. - Isteni színjáték. Uo.,é.n. - Mindenkiért. Elb-ek. Uo., 1928. - Giambattista Vico és a tört. Uo., 1929. - Ádám bukása. Versek. Uo., 1931. - Uram, irgalmazz. (misztériumdráma) Uo., 1932. - Útitársak. (drámai jelenet) Uo., 1932. - A lángész. Dráma. Uo., 1933. - Fegyencek. Dráma. Uo., 1933. - Fiatalok. Dráma. Uo., 1933. Margit és Márton (Tragikus burleszk) Uo., 1933. - Tigrisek. Dráma. Uo., 1933. - M. költő m-ul. Janus Pannonius. Ford. Pécs, 1934. - Sámson és Delila. Dráma. Szeged, 1935. - Mária próf. Reg. Uo., 1936. - Fekete Mária. (szabadtéri misztérium) Uo., 1937. - Július. Vers. Bp., 1938. - Új ol. költők. Műford. Uo., 1941. - Hőskor. Dráma. Uo., 1942. - Vál. versek. Bev. Baránszky-Jób László. Uo., 1943. - Két pásztor. Reg. Uo., 1947. - Az új isk. Bábjáték. Uo., 1953. - Válaszúton. Dráma. Uo., 1954. - Kék ég alatt. Útirajz. Uo., 1958. - Calderon: Huncut kísértet. Ford. Uo., 1958. Klasszikus sp. drámák. (Szerk. Benyhe János, ford. többekkel) - Nyári éj. Versek. Uo., 1971. - Hullámsír. Reg. Uo., 1974. - Előjáték. Reg. Uo., 1978. - Mesterhegedű. Reg. Uo., 1978. - Figlio del sole. Poesie scelte a cura di Carlo Corradi. Parma, 1978. - Kamaszok. (posztumusz reg.) Bp., 1983. - Szerk. Szegeden 1934. V-VIII: az Izenet folyóir-ot. D.E.

M. Nemz. 1938. X. 11. (Színpompás és időszerű misztérium a „Fekete Mária”) - Gulyás II:1201. - Diárium 1944:56. (Hardócz Árpád: B. A. K.); 1947:54. (Uaz) - Sőtér 1948:134; 1980:50. - MIL I:140. - Tiszatáj 1964:6. sz. - Jelenkor 1964:787; 1984:7/8. sz. 687. (Baránszky-Jób László: Lat. költő a Dunánál a 20. sz-ban) - Igen és nem A m. avantgard színjáték tört. Bp., 1973:404. - MItB VI:222. - Pomogáts 1982:263. - Vigilia Repertorium 1987:332.