🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bercsényi
következő 🡲

Bercsényi Ferenc Antal, székesi, gr., Antoine François comte de Berchényi (Lunéville, Fro., 1744. jan. 17.-London, 1811. jan. 25.): generális. - B. László fia, a máltai lovagrend tagja. 1756: kapitány apja fr. huszárezredében, 1757: megsebesült a prot. Poroszo. elleni hétéves háborúban, 1762: fivére halála után az apja által alapított huszárezred tulajd-a, 1768: a Commercy hgség katonai korm-ja, Lotharingia és Bar fejed-ének főlovászmestere. 1769: kitüntették a Szt János-renddel, 1771: a Szt Lajos-rend lovagkeresztjével, 1780: brigadéros, 1781: gen., 1784: belső-fro-i h. vezénylő parancsnok. 1789: a rendi gyűlés tagja, a 17. sorhadosztály parancsnoka. 1791: royalistaként lemondott rangjáról, beosztásáról és Bécsbe emigrált. 1793: Londonban telepedett le. Z.J.

Bercsényi László, székesi, gr., Ladislas comte de Berchény (Eperjes, Sáros vm., 1689. aug. 3.-Luzancy, Fro., 1778. jan. 9.): marsall. - Ifjan részt vett a Rákóczi-szabharcban, 1708: kornétás, majd vicehadnagy a Nemesi Kompánia tagjaként, 1709: főhadnagy, majd kapitány. II. Rákóczi Ferenccel 1711: Lengyo-ba ment. 1712: Fro-ban kapitány az egyik udvari lovasmuskétás században, majd alezr. a Ráttky György huszárezredben, 1718: vezénylőezr. 1720: elnyerte a Szent Lajos-rend lovagkeresztjét és önálló huszárezredet alapított, 1733-35: ennek élén részt vett a lengy. örökösödési háborúban. 1734: brigadéros, 1738: gen., majd Lotharingia és Bar fejed-ének főlovászmestere, 1741-48: végigküzdötte az osztr. örökösödési háborút, 1743: a Szt Lajos-rend parancsnoki keresztjével tüntették ki, majd kinevezték a fr. hadseregbeli huszárság főfelügy-jének, 1744: altábornagy, 1748: a Commercy hgség katonai korm-ja, 1753: megkapta a Szt Lajos-rend nagykeresztjét, 1757-58: részt vett s hétéves háborúban, 1758. III. 1: Fro. marsallja. 1759: nyugállományba vonult és a „könnyűlovasság vezérezredese” kitüntető címet kapta. - A m. katonai emigráció legkimagaslóbb sikereket elért vez. egyénisége. Luzancy egykori kastélykpnájában nyugszik, amelyet jobbágyainak adományozott, míg ő szerény házikpnát építtetett magának. A későbbi 1. fr. huszárezred alapítójaként ma a jogutód 1. ejtőernyős ezred viseli nevét. Z.J.

Bercsényi Miklós Ferenc, székesi, gr., Michel François comte de Berchény (Luzancy, Fro., 1736. nov. 26.-Mulhouse, Fro., 1762. febr. 9.): Commercy katonai kormányzója. - B. László fia, a Szt Sír lovagrend tagja, hivatásos katona. 1751: névlegesen az apja által alapított fr. huszárezred tulajd. ezr-e, 1756-62: ezrede élén részt vett a hétéves háborúban, 1758: elnyerte a Szt Lajos-rend lovagkeresztjét, majd Lotharingia és Bar fejed-ének főlovászmestere, 1759: a Commercy hgség katonai korm-ja lett. Pályáját himlőjárvány okozta korai halál törte ketté. Z.J.