🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benlich
következő 🡲

Benlich Máté, Benlic, Benjilic, OFM (Banjaluka, Bosznia, 1609 k.-Velika, Bosznia, 1674. jan. 30.): püspök. - A fojnicai ferencesek nevelték. A teol-t Itáliában végezte, itt szent. pappá. Szarajevóban 5 évig káplán, majd Fojnicában házfőn. 1650 k. tartfőn. lett. 1651. II. 27: megerősített belgrádi missz. pp., VI. 25: szent. fel. XII. 4: X. Ince szendrői adm-rá s a töröknek hódolt m. ter-ek ap. vik-ává nevezte ki, fölhatalmazva, hogy „az alsó-magyarországi kat. hívek” körében működjék. 1658 őszén Petretics Péter zágrábi pp. megbízta egyhm-je török hódoltság alatt lévő részeinek kormányzásával. 1659, 1664, 1666: a kalocsai főegyhm. pléb-it is meglátogatta. Egyházlátogató útjain a törökök elfogták, Temesvárt és Szendrőn börtönben tartották, váltságdíjért szabadult. - I. Lipót 1660. XI. 20: kinevezte boszniai pp-ké, hogy könnyebben elérhesse a belgrádi ppség megszüntetését. A Sztszék a kinevezést nem hagyta jóvá, s ~ belgrádi pp-ként Velikán, Szegeden, 1664-től Banjalukán lakott. 1664: jelentést küldött Rómába a Szerémségben, Pécsett, Temesvárt, Budán és Pesten végzett ppi látogatásairól. A p. jóváhagyás elmaradása miatt I. Lipót 1669 elején Pozsegai Miklóst nevezte ki boszniai pp-ké. - Utóda a belgrádi széken 1675. V. 6: Korlatovich Róbert, a szendrőin 1680. IX. 14: Kapaun Gottfried. 88

Gams 1873:369. (48.), 396. (19.) (s.v. Belliuch. 1650-1671: belgrádi pp., utóda 1675: Certatzimich Róbert; 1662-68: boszniai pp., széke 1669. IX. 24: üres) - Fraknói 1895:382. - Hodinka 1898:97. (1661. I. 29: kinevezése; Fraknóinál ez a bemutató irat kelte) - Margalits 1902:301. - Eubel IV:111. (†1671 k.) - Galla 1940:250. - Gašić 1944:33. (62.) - Gyetvai 1987:109. (B. M. 1651-58, 1659, 1664, 1669, 1673-as jelentéseit ismerteti)