Magyar Katolikus Lexikon > B > Benkő


Benkő Antal SJ (Paks, Tolna vm., 1920. júl. 7.-): egyetemi tanár. - 1938. VIII. 14: lépett a r-be. A fil-t Kassán, a teol-t Szegeden és Rómában végezte. Fölszentelése után a löweni egy-en lélektanból drált. 1954: Braziliában főisk., majd egy-i tanár. Rio de Janeiróban a kat. egy. lélektani int-ének ig-ja. 1975: Au-ban telepedett le. - Fm: Examen de la personalité chez les candidats à la prêtrise. Nuttin, J-vel. Louvain, 1956. (Studia psychologica). - Három pápa (VI. Pál, I. és II. János Pál). Szemelvények. Összeáll. és bev. (Ford. Sántha Máté, Jálics Kálmánné). Kismarton, 1979. - Bevezetés a valláslélektanba. Róma, 1979. (Teol. kiskvtár. IV/2a) - Testvéreink szolgálatában (Lelkipásztori teológia és pszichológia). Szentmártoni Mihállyal. Kismarton, 1981. - A lelkiélet lélektanához. Szentmártoni Mihállyal. Róma, 1984. - Közöttünk éltek. Szerk. Uo., 1984. - Jézus és az Egyház Anyja. Ford. Dévény Istvánnal és Szakos Józseffel. Kismarton, 1987. - Eucharisztikus emlékkönyv 1938-1988. Szerk. Uo., 1988. - Lélekvilág (~ a személyiség erkölcsi és vallási fejlődése). Piliscsaba, 1988. s.k.-88

Cat.SJ 1949:49. - Alszeghy 1983. IV:459.

Benkő István (Vecsés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1914. aug. 23.-Bp., 1977. ápr. 27.): lelkipásztor, író. - 1937. VII. 20: Esztergomban pappá szent. 1937-38: Kerekegyházán, 1938-40: Gután kp., 1940: tábori lelkész. 1940-41: Balassagyarmaton, 1941-43: Bp-Felső-vízivárosban kp. 1943: tábori lelkész, majd bpi hitokt. és az EMSZO központi titkára. A ném. megszállás idején Eglis Istvánnal és Freesz Józseffel együtt részt vett a földalatti M. Front akcióiban. 1944. XII. 5: a Gestapo letartóztatta és Dachauba internálta. A táborból 1945. IV. 29:, az amerikai csapatok bevonulásakor szabadult; tagja lett a M. Fogolybiz-nak. 1945-47: Bp-Szt Mihály pléb-n hitokt., munkáslelkész, 1947-54: Tokod-Altárón bányalelkész, 1954-77:Bp-Lágymányosi Szt Adalbert plnosa. - Cikkei az Új Emberben (1946-tól). - Fm: Klárika. Népszínmű a KALOT számára. Szeged, 1938. (Kő Benedek álnéven) - Bencze Gábor útja. (az Új Rend c. hetilapban, folytatásokban, 1944.) - Bűbáj Bébi. Népszínmű. Bp., 1947. H.V.K.

Schem. Strig. 1938:160. - Új Ember 1947. IV. 6. (B. I. A dachaui csoda) - Vigilia 1982:3. sz. (Hetényi Varga Károly: B. I., a dachaui fogoly)