🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benkő
következő 🡲

Benkő Antal SJ (Paks, Tolna vm., 1920. júl. 7.-): egyetemi tanár. - 1938. VIII. 14: lépett a r-be. A fil-t Kassán, a teol-t Szegeden és Rómában végezte. Fölszentelése után a löweni egy-en lélektanból drált. 1954: Braziliában főisk., majd egy-i tanár. Rio de Janeiróban a kat. egy. lélektani int-ének ig-ja. 1975: Au-ban telepedett le. - Fm: Examen de la personalité chez les candidats à la prêtrise. Nuttin, J-vel. Louvain, 1956. (Studia psychologica). - Három pápa (VI. Pál, I. és II. János Pál). Szemelvények. Összeáll. és bev. (Ford. Sántha Máté, Jálics Kálmánné). Kismarton, 1979. - Bevezetés a valláslélektanba. Róma, 1979. (Teol. kiskvtár. IV/2a) - Testvéreink szolgálatában (Lelkipásztori teológia és pszichológia). Szentmártoni Mihállyal. Kismarton, 1981. - A lelkiélet lélektanához. Szentmártoni Mihállyal. Róma, 1984. - Közöttünk éltek. Szerk. Uo., 1984. - Jézus és az Egyház Anyja. Ford. Dévény Istvánnal és Szakos Józseffel. Kismarton, 1987. - Eucharisztikus emlékkönyv 1938-1988. Szerk. Uo., 1988. - Lélekvilág (~ a személyiség erkölcsi és vallási fejlődése). Piliscsaba, 1988. s.k.-88

Cat.SJ 1949:49. - Alszeghy 1983. IV:459.

Benkő István (Vecsés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1914. aug. 23.-Bp., 1977. ápr. 27.): lelkipásztor, író. - 1937. VII. 20: Esztergomban pappá szent. 1937-38: Kerekegyházán, 1938-40: Gután kp., 1940: tábori lelkész. 1940-41: Balassagyarmaton, 1941-43: Bp-Felső-vízivárosban kp. 1943: tábori lelkész, majd bpi hitokt. és az EMSZO központi titkára. A ném. megszállás idején Eglis Istvánnal és Freesz Józseffel együtt részt vett a földalatti M. Front akcióiban. 1944. XII. 5: a Gestapo letartóztatta és Dachauba internálta. A táborból 1945. IV. 29:, az amerikai csapatok bevonulásakor szabadult; tagja lett a M. Fogolybiz-nak. 1945-47: Bp-Szt Mihály pléb-n hitokt., munkáslelkész, 1947-54: Tokod-Altárón bányalelkész, 1954-77:Bp-Lágymányosi Szt Adalbert plnosa. - Cikkei az Új Emberben (1946-tól). - Fm: Klárika. Népszínmű a KALOT számára. Szeged, 1938. (Kő Benedek álnéven) - Bencze Gábor útja. (az Új Rend c. hetilapban, folytatásokban, 1944.) - Bűbáj Bébi. Népszínmű. Bp., 1947. H.V.K.

Schem. Strig. 1938:160. - Új Ember 1947. IV. 6. (B. I. A dachaui csoda) - Vigilia 1982:3. sz. (Hetényi Varga Károly: B. I., a dachaui fogoly)


Benkő Andor Piar (Csákberény, Fejér vm. 1915. nov. 24.Bp., – 2009. nov. 1.) tanár. – Az elemi isk. Magyaralmáson végezte, a gimn-ot a székesfehérvári ciszt. gimn: kezdte, 1935: Debrecenben éretts. Vácott 1935. VIII. 27: lépett a r-be. 1940. VIII. 28: szerz. fog. tett, 1942: a Pázmány Péter Tud.egy. m.-latin szakos tanári okl. szerzett, VI. 14: pappá szent. – A veszprémi piar gimn. tanára, bekapcsolódott a Vöröskereszt munkájába. 1948: a veszprémi teol. előkészítő isk. tanára, kisegítő lelkész. 1951–59: Kecskeméten nevelő tanár. A kifosztott koll-ba történt fölvételkor értesítették a gyerekeket, hogy hozzanak ágyat, ágyneműt, széket és szekrényt is magukkal. 1959–62: diákotthoni ig. és gimn. tanár. 1962: Bpen tanár, 1967: újoncmester. 1982: nyugdíjazták. Kérésére Bécsbe küldték, ahol a Szt Thekla-pléb. kisegítő lelkésze. 1988: Bpen a Piarista Múzeum őre. – 1980–: a „kegyes életrajzok szerzője”. – A cserkészetet gimnazista korában ismerte meg. A csapat trombitása volt, majd őrsvezető lett. Később a farkaskölyök rajt vezette. Bo.J.–Fe.Má.

Benkő Julianna Lilióza SZLT (Nagymizdó, Vas vm., 1920. aug. 30–Bp., 2007. jan. 14. ): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1934: Bpen a Szt Terézia Int-ben 4 polg-t, majd ápolónőképzőt végzett. 1940: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1945. VI. 28: Kaposváron tette. – 1940: a kaposvári kórház ápolónője, 1946: uitt az árvaházban, 1948: a szekszárdi árvaházban gyermekgondozó. 1950–51. V. 9: a szüleinél betegállományban. 1951. V. 9: kitiltották a határsávból (jóllehet Nagymizdó nem volt határsávban), amit nem írt alá, ezért a bpi Toloncházba internálták. –„Körmend, Szombathely, Győr börtöneinek érintésével a 4. napon érkeztem Bp-re, a Toloncházba. Ott már keresett Velics Ferdinanda tartományfőnöknő és húgom anyósa. Húgom és szüleim a vasutasok értesítése alapján tudták, hogy Győrbe vittek. Így tisztasági csomagot soron kívül kaphattam, látogató csak a Toloncházba jöhetett volna. A győri börtönben a fegyőr a felesége által hozott ebédet vasárnap nekem adta. A bűnözők élelmet szedtek össze, hogy az internáló táborba vigyem. A Toloncház vezetősége jó indulattal volt irántam: minden nap tejet is kaptam, rabkórházba vittek, gyógyszereltek.” 9 hónap múlva rendőri felügyelet alá helyezték, s tartózkodási helyéül Nagymizdót jelölték ki. – 1952: Szigetváron, 1955: Körmenden, 1963: Szombathelyen a tüdőkórházban ápolónő. 1966: Döbörhegy, Dömöske, Nagymizdó és Szarvaskend körzeti nővére. 1969: a körmendi kórház ápolónője. 1975. VIII. 30: innen ment nyugdíjba. – 1994. XII. 8: visszaköltözött a közp. házba, kisegített az ebédlőben és a betegszobában. s. k.

Benkő Mária M. Johanna, DNAK (Döröske, Vas vm., 1897. nov. 6.–Szombathely, 1984. júl. 7.): szerzetesnő. – 1916. X. 23: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1917. VIII. 4: első, 1920. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. A konyhán dolgozott. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathelyen a Nyugdíjas Házban élt súlyos betegen. r.k.