🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Belus
következő 🡲

Belus Ferenc, SJ (Bobró, Árva vm., 1830. okt. 3.-Kalocsa, 1873. aug. 15.): tanár. - A teol-t Pesten végezte. 1856. VIII. 31: Nagyszombatban felszentelt papként lépett a r-be. Innsbruckban tanult tovább. 1861: a kalocsai gimn. tanára lett. 1873: a kolerajárvány idején a betegeket szolgálta. Amikor az egyik haldokló szájából kihullott a Szt ostya, az Euch. iránti tiszt-ből magához vette. A kór rajta is kitört. Amikor megtudta, hogy menthetetlen, egy társával elimádkozta a Te Deumot. - A lat-on és gör-ön kívül 9 nyelven értett. 1873: értekezései és költeményei jelentek meg a Katolické Noviny c. lapban, lat-ul is verselt. - Fm: Szt énekfüzér a kalocsai gymn. ifj. használatára. Kalocsa, 1867. - Áhítatossági szt füzér a róm. kath. gymn. ifj. használatára. Uo., 1873. - A japán vt-k c. színműve kz-ban maradt. H.J.

Szinnyei I:806. - Zelliger 1893:40. - Gulyás II:977. - Tóth 1942:9.