🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bellaagh
következő 🡲

Bellaagh Aladár, hevesi (Bp., 1853. júl. 8.-Bp., 1924. márc. 10.): tanár. - Középisk-it Bpen és Esztergomban végezte, majd Bpen teol-t és irod-at tanult. 1877: m-fr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Sümegen, Körmöcbányán és a trencséni r.k. főgimn-ban, végül a körmöcbányai főreálisk-ban tanított. 1905: nyugdíjazták, ekkor Bp-re költözött. Az MTA szótárszerk. biz. munk. Kiadta régi m. írók műveit magyarázatokkal. - M: A m. hírlapirod. tört. Trencsén, 1877. - A 17. sz. fr. drámairod-a. Uo., 1877. - A valláserkölcsi nevelés szükségessége isk-inkban. Klny. Trencséni kir. r.k. Főgimn. Értes. 1878-79. - Középisk-ink és a nemzeti művelődés. Uo., 1881-82. - Pázmány vál. egyh. beszédei. Szerk. Bp., 1889. - Káldi György vál. egyh. beszédei. Szerk. Uo., 1891. - Nemes úrfi. (Ol-ból ford. Faludi Ferenc) Szerk. Uo., 1892. - Pázmány Kalauzának 1. és 2. kv-e. Szerk. Uo., 1893. - Aranypercek. Írta Dugonics András. Szerk. Uo., 1898. - Krisztus követéséről. Írta Kempis. Ford. Pázmány Péter. Szerk., bev. és kiad. Uo., 1900. - A körmöcbányai Kath. Legényegylet tört. 1891-1901. Körmöcbánya, 1902. - Pázmány Péter vál. munkái. Bp., 1906. - Szt ember. Írta F. W. Foerster. Uo., 1913. - Szerk. 1896: A körmöcbányai M. Egyes. 16 é. működése c. jelentést Bpen. - Betűjegyei: A. (Balaton és Vidéke 1876); B. (Vágvölgyi Lpk. 1880/2); B. A. (Morsz. 1908; P. Hírl. 1916; P. Napló 1880/1; Vágvölgyi Lpk. 1880/2) -h-r. (Egyetértés 1886; Figyelő 1887; Hazánk 1884; K Népe 1876; Közokt. 1882/3; M. Szle 1881; Orsz-Világ 1910). K.G.

Szinnyei I:798. - Új Nemzedék 1924. III. 24. - Gulyás II:962.