🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beda Venerabilis
következő 🡲

Beda Venerabilis, Szt, OSB (Jarrow környéke, Anglia, 672/73-Jarrow, 735. máj. 26.): egyháztanító. - Kb. 10 é. lehetett, amikor Benedek apát Szt Ceolfriddal együtt Jarrowba küldte az újonnan alapított ktorba. 684: járvány tört ki, Ceolfridet és ~t kivéve mindenki meghalt. 690-716: Ceolfrid vezette a monostort, mely olyan virágkort ért meg, hogy kb. 600 szerz. élt benne; nem kis mértékben annak köszönhetően, hogy ~ volt a tanítómesterük. - ~ saját adatai szerint 691: lett diákonus, 702: J. Beverley hexhami pp. pappá szent. Élete feladata a tanulás, a tanítás és az írás lett. A szentírásmagyarázat és a források helyes megértése kedvéért tanult meg lat-ul, gör-ül, s vsz. héb-ül is. Följegyezte, hogy Ceolfrid megkettőzte a wearmouthi monostor kvtárát, azaz lemásoltatott mindent a jarrowiak számára is. Többek között 3 példányban leíratta a teljes Szentírást egy 678: Rómából hozott kódexből, amely a →Vulgata szöveget tartalmazta. Ezt a másolást ~ irányította. Ceolfrid 716: Rómába indult és a 3 Szentírásból egyet magával vitt, ajándékul Szt Péternek, de útközben meghalt. A kódex eljutott ugyan Rómába, de később a firenzei Laurentiana kvtárba került; ma is ott őrzik mint a Vulgata egyik legrégibb kódexét. ~ egész életét a monostorban töltötte, leszámítva egész rövid távolléteket. Haláláról tanítványa, Guthbert számol be. Eszerint ~ 735 húsvétjától légzési nehézségekkel küszködött és a mennybemenetel napján halt meg. Vsz. a durhami katedrálisban van eltemetve. - A canterburyi isk. felfogása szerint a profán tud-t alárendelte a Szentírás megértésének. Szentírásmagy-ában az atyáktól tanult allegorizáló módszert követte, nem csupán compilator, önállóan is magyarázott. Historia ecclesiastica gentis Anglorum c. művében régi följegyzéseket, saját és kortársai emlékezetét használta forrásként. Martirologiuma a történelmi mart-ok alapja lett. De natura rerum c. műve nagyobb ítélőképességről tanúskodik, mint Szt Izidor hasonló munkája. Munkássága meghaladta kortársai teljesítményeit, az ang. egyh-nak a tradícióhoz hű, világos tanítást adott. Példaképe lett a karoling kor tudósainak, akik az egyhatyákéval egyenlő tekintélynek tartották. 836: az aacheni zsin. venerabilis et modernis temporibus doctor admirabilis 'tiszteletre méltó és a modern idők csodálatos tudósa' c-mel illette. XIII. Leo nyilvánította egyhtanítóvá. - Ü: máj. 15. - Attrib-a: kv. - Öm: PL 90-95. **

LThK II:93. - Blair Peter Hunter: The world of Bede. London, 1970. - BS II:1006. - Kirschbaum V:346.