🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bebek
következő 🡲

Bebek Domokos, pelsőci (†Várad, 1374. máj. 3.): megyéspüspök. - Főúri családból származott, Domokos fia. 1326: Dobsina birtokeladásakor említik magisterként. 1349: egyszerre egri és esztergomi knk. 1356-60: szepesi prép. A MA-ban 1360. V. 28: vál, XI.28: megerősített, 1362. II. 22: tényleges csanádi pp. VI. Ince azért nevezte ki, mert azt remélte, hogy vissza tudja hozni az egységbe a törökök elől D-Mo-ra menekült ort-okat. Nagy Lajos török elleni hadjárata idején a →bogumilokkal kellett szembeszállnia. Ferenceseket küldött a térítésükre, de a földesurak, attól félvén, hogy elveszítik népüket, megakadályozták a térítést. Nagy Lajos ismételten kalocsai érs-ké akarta tenni, de V. Orbán nem járult hozzá. A MA-ban 1366. XII. 2-1367. IV. 16: meghívott, 1367. V. 22-1373. II. 8: tényl. kalocsai érs. Amikor a váradi kápt. megválasztotta pp-ének, XI. Gergely 1373. II. 22: beleegyezett, hogy Csanádot elhagyja. 1373. II. 23-1374. V. 3: váradi mpp-sége alatt sikerült békességet teremtenie a kápt-nal, melynek Meszesi Demeter pereskedései miatt nehézségei voltak a pp-kel. A szegyh-ban temették el. - Utóda 1373: Miklós. H.L.

Mendlik 1864:82. (1373-74: váradi pp.) - Gams 1873:384. - Bunyitay I:195. - Pallas II:780. (†okt. 31.) - Schem. Mv. 1896:81. (21.) - Pirhalla 1899:54. - Juhász III:87. - Schem. Csan. 1980:19.

Bebek László   →Csetneki László

Bebek Miklós, pelsőczi (†1401. ápr. 2. előtt): érsek. - Csázmai prép-ból 1388: erdélyi prép. 1391: egri nagyprép., ahol már XI. 8: utóda Pratai Pileus tusculumi cpp. Eubelnél 1391. XII. 19: megerősített, a MA-ban 1392. III. 10: már vál. és megerősített, 1392. XI. 11-1400: kalocsai érs. - Széke 1400. IV. 1-1401. IV. 8: üres, utóda 1401: Szepesi János. T.E.

Mendlik 1864:79. (s.v. Pelseőczi Bubek v. Bebek Miklós; 1391-99: érs.; utóda 1399: Tamás). - Schem. Agr. 1868:33. - AEET 1907:243. - Eubel I:197. - Schem. Col. 1902:8. (39.) (s.v. Pelsőczi Bubek Miklós; 1391-99: érs.); 1942:16. (39.) (1399-1401: üres)