Magyar Katolikus Lexikon > B > Bealovic


Bealovic György   →Bialovich György