🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bauer
következő 🡲

Bauer, Anton (Breznica, Varasd vm., 1856. febr. 11.-Zágráb, 1937. dec. 7.): érsek. - A gimn-ot Varasdon, a teol-t Zágrábban és Bpen végezte. 1879: pappá szent. Zágrábban kp., az Augustineumban tanult tovább, 1882: teol. dr. Ivanecen, Samoborban és Zágrábban kp., 1884: a zágrábi kir. tanítóképző, majd a gimn. hittanára, 1887: a fil. és a fundamentális teol., 1904: az apologetika egy. tanára, 1906: a zágrábi tudegy. rektora. A szerb-horvát egység híve, 1909: Tomasic bánt támogatta; képviselőjelölt, de nem választották meg. 1910: zágrábi knk. 1911. I. 21: pessinontei c. érs. és utódlási joggal Posilovics zágrábi érs. spp-e, I. 29: Rómában pp-ké szent. 1914. IV. 26: zágrábi érs., V. 9: foglalta el székét, VI. 23: Bpen esküdött hűséget a kir-nak. 1915: a Délszláv Tud. Akad. védnöke. Előkészítette Horváto. elszakadását. Fil. és teol. műveket írt. - Fm: Narodno bogoslovlje. Zágráb, 1892. - Opcu metafiziku. Uo., 1894. - 1886-90: szerk. a zágrábi Katolici List c. lapot. 88

Révai II:709; XIX:848. - Schem. Zagr. 1917:XL. (4.) - Gulyás II:732. - Kolarić 1995:489. (s.v. Arck., címer)

Bauer, Bruno (Eisenberg, Sachsen-Altenburg, 1809. szept. 6.-Rixdorf, 1882. ápr. 15.): bibliakritikus. - Kritik der ev. Geschichte des Johannes (Bréma, 1840) és Kritik der Synoptiker (1842) c. művei vezettek a bonni tanítóhiv-tól való eltávolodásához. Az ateistává vált szerző további irod. munkássága az ÚSz és az ókerség tört-ének egyre radikálisabb bírálata. Das entdeckte Christentum (Zürich, 1843) c. írását a megjelenés után azonnal megsemmisítette a zürichi cenzúra. ~ szerint az egész ÚSz 2. sz-i hamisítvány, Jézus az evangélisták képzeletének szülötte és a kerség csupán a gör. szellem terméke, őshazája nem Palesztina, hanem Alexandria és Róma. ~ ebben az általa újra fölfedezett és kiadott J. Ch. Edelmann (18. sz.) eszméit követte. Elméletét még életében erőteljesen visszautasították, de tovább hatott E. Overbeck, Nietzsche, W. Wrede, A. Drews, A. Kalthoff műveiben és az ÚSz radikális holland kritikájában. A kerségre ható hellénista befolyás problémáját a vallástört. isk. fölelevenítette. **

LThK II:51.