🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barszabbász
következő 🡲

Barszabbász (arámul 'Szabbász fia', v. 'szombaton született'): 1. József ~, melléknevén Jusztusz ('az igaz') egyike annak a 2 férfinak, akit az ap-ok a Júdás árulásával megüresedett hely betöltésére kijelöltek, de sorsvetéssel →Mátyás került be az ap-ok testületébe (ApCsel 1,23–26). – 2. Júdás ~, akit az ap-ok és a presbiterek Jeruzsálemben Szilással együtt azzal bíztak meg, hogy az →apostoli határozatokat vigye el Antióchiába. Míg Szilás Antióchiában maradt, Júdás hosszabb idő elteltével visszatért Jeruzsálembe (15,22–34). A 15,22 szerint vezető szerepet töltött be a testvérek között; a 15,32 próf-nak mondja. – Ha a ~ családnév, akkor József és Júdás testvérek lehettek. R.É.

BL:132.