🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barsy
következő 🡲

Barsy Adolf Ágost (Bp., 1872. márc. 17.Bp., 1913. dec. 23.): festő. A reálisk. után a Mintarajzisk-ban Balló Edétől (1859–1936) tanult festeni, majd kir. ösztöndíjjal a bécsi képzőműv. akad. látogatta. Münchenben, majd Parisban képezte tovább magát. Hazatérve, Feszty Árpád (1856–1914) körképének festésében segédkezett. Ezután 1904-ig a Lotz Károly (1833–1904) mesterisk. tagja.– Falfestményei: a pannonhalmi ezredéves emlék, a kiskundorozsmai és a felsőtárkányi pléb.tp., az egri szegyh. szentélyfreskója [Krenner Viktorral (1866–1927) együtt], a Képzőműv. Főisk. lépcsőházának «Múzsái» (temperafestmény), a jászapáti pléb.tp. freskója [Vágó Pállal (1853–1928) együtt], a Szépműv. Múz. több menyezet-medaillonja, a nyíregyházi és felnémeti tp. oltárképei. 1900: a párizsi világkiáll. m. pavillonjának belső díszítéseit készítette, ott, az ún. huszárterembe helyezték el a m. huszárok a befagyott Zuider tó jegén képét. Az ő műve: Pálffy Miklós hg arcképe, a Ludovika Akad. dísztermében volt 2 képe melyek a kir. előtt gyakorlatozó növendékeket ábrázoltak, a Szépműv. Múz-ban található önarcképe, a Nő képe, a Szt László megváltja a fogoly leányt c. vízfestménye (a VKM falikép-pályázatán díjat nyert). A Keresztes vitézek Szt Lászlót fővezérüknek választják az Ernst Múz., egy önarcképes a M. Tört. Képcsarnok tulajdona. Idegbaja esztendőkre munkaképtelenné tette. 88

Művészet 1914: 1. sz. – Műv. lex. 1935. I:75.

Barsy Artúr (Bp., 1881. máj. 9.–Eger, 1967. ápr. 7.): áldozópap, jogtanár. – A teol. 1900–03: a Pázmáneumban végezte, Bécsben 1903. IX. 13: pappá szent., teol dr. Dévaványán kp., 1906 Egerben hitokt. 1907: Dévaványán, 1908: Sarudon kp., 1908–24: Egerben az érseki Hittud. Főisk. az erkölcstan és egyhművészet ny. r. tanára, a főegyhm. középisk. hittanár-képesítő biz. tagja, sztszéki ügyvéd. 1924–40: nyugdíjazásáig a Jogakad. bölcseleti erkölcstan m.tanára,1961: főegyhm. tanácsos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1896:5. Karácsonyi ünnepély a papnöveldében; 1916:103. Újhelyi János (1841–1916) [Nekrol.]; 1919:89. Lelkipásztori kérdések; 1921: Az egyházias szellemről 1-2. r.; 1924:35. Az adófizetés erkölcsi szempontból; 1925:28. Bőhm János dr. Nekrol.]; 1926:1. A misézés kötelességéről 1–2 r.; 1927:65. Az 1926. é. tavaszi ker. gyűlésre kitűzött lelkipásztori tétel hivatalos megfejtése; 1929:3. Szt atyáink tanítása alapján mi joga van a papnak a beneficiumhoz ...; 33. Az 1926. tavaszi tavaszi ker. gyűlésre kitűzött lelkipásztori tétel megfejtéssel; 1931:85. Az egyhm. zsinat lefolyása, Rubovszky Ferenccel; 1932:53. Testgondozás erkölcsi alapon; 151. Fourcontrasti és Barkóczy-éra többi művészeti emléke; 1935:94. Sztszéki ügyvéd és prokurator; 185. Ambrus István (1860–1935) [Nekrol.]; 1937:35. Új házassági perrendtartás 1–3 r.; 1938: 33. Can 1086: 2. §-a A házassági beleegyezés teljes v. részleges hiánya és a Can1092. 2. pont; 1939:84. Erkölcsi kényszer v. megfélemlítés? 1941:49. A metus reverentialis szerepe a házassági köteléki perekben 1–2 r.) – Álneve: Barsy (Egri Egyhm. Közl. 1896) 88

Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:42. – Schem. Agr. 1945:486.; 1963:36. – Puskás 1979:170. – Diós 1999:13. (664.) – Fazekas 2003:420. (3719.)

Barsy István (Eger, Heves vm., 1909. máj. 28.–Baktalórántháza, 1974. dec. 20.): plébános. – 1933. VI. 18: pappá szent., Kápolnán, Egyeken, 1934: Tiszafüreden kp., 1936: Borsodnádasdon hitokt. 1937: Tarnaszentmiklóson kp., 1939: admin., Atkáron h. plnos, 1940: Atkáron, 1947: Mezőkeresztes II., 1954: Mezőnyárádon plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1918:193. Jogi tudnivalók; 1919:28. Jogi tudnivalók 1–2 r.; 1920:21. Haszonbérek felemelése; 1921:38. Földadó a haszonbérleteknél) 88

Schem. Agr. 1945:486.; 1963:36.; 1975:158. – Puskás 1979:170. – Diós 1999:13. (665.)