🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barsi
következő 🡲

Barsi Balázs István (?-ig: Teixler) OFM (Sióagárd, Tolna vm., 1946. jan. 5–): tartományfőnök. – 1964: a győri bencés gimn-ban éretts. és belépett a kapisztrán rtart-ba Esztergomban. 1965–71: a teol-t Bpen, a Ferences Hittud. Főisk-n végzte, közben az ELTE BTK-án m-or. szakos diplomát szerzett. 1968. IX. 15: ör. fog-at tett. 1971. VIII. 8: szülőfalujában pappá szent. 1972: az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimn. orosz majd hittan tanára. 1975–: (2 é. megszakítással) több mint 20 é. novícmester. – 1980–82: a strasbourgi egy-en tanult. 1982–: korábbi megbízatásai mellett a Ferences Hittud. Főisk-n, és a Hittud. Akad. lev. tagozatán biblikus tárgyakat és liturgikát tanított. 1991–: adventi és nagyböjti konf-beszéd-sorozatot tart a pesti ferences tp-ban. Igehirdetése magnókazettákon terjed, később nyomtatásban is megjelenik. A kat. rádió- és tévéműsorok rendszeres szereplője. – 1993: a noviciátussal együtt Esztergomból Szécsénybe költözik, 1994: itt házfőnök. 1997: átvételét kérte a mariánus rtart-ba. A sümegi rházban lelkigyakorlatos közp-ot hozott létre. Később r. tanácstag, és a sümegi házfőnök. A Zeneakad. Egyházzene Tanszakán lit-át tanít. 2005–06: tartományfőnök a két magyarországi ferences rendtartomány egyesítéséig. – 2006: megáldotta a sümegcsehi szőlőhegyen épült tp-ot, mellette vendégházat, szabadtéri misézőhelyet és keresztutat, a keresztúthoz tartozó kis kápolnát létesített. 2009: újra sümegi házfőnök, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor. – M: Egy szegény ember bölcsessége. Írta Eloi Leclerc. Ford. Ill. Kákonyi Asztrik. Bp. 1985.; Novi Sad, 1987. – Novíciusmesterek találkozója '88 Assisi. Budapest, 1989. – Krisztus a mi boldogságunk. Imádkozni tanulunk Assisi Szt Ferenctől és Szt Klárától. Írta Michel Hubaut. Ford. Újvidék, 1991. – Szent Bonaventura misztikus művei. Dám Ince és Gál Gedeon munkáinak felhasználásával ford. és jegyz. Várnai Jakabbal. Bp., 1991. – Vade mecum franciscanum. Összeáll. Novi Sad, 1991. – A megváltott lét öröme. Írta Roger Poudrier Ford. Újvidék, 1992. – A szent liturgia. Írta egy bencés szerzete, ford., gond. Telek Péter-Pál. Szeged, 1993. – Assisi Szent Ferenc Visszatérés az Evangéliumhoz. Írta Eloi Leclerc. Ford. Szeged, 1993. – Assisi Szent Klára. Életet sugárzó üzenet. Ford. A mellékletet összeáll. Varga Kapisztrán. Budapest, 1993. – Ferences szentek és ünnepek zsolozsmája. Összeáll., az olvasmányokat ford. Barotai Urbán, a himnuszokat ford. Szedő Dénes. Szerk. Hidász Ferenc. Esztergom–Budapest 1993. – Adventtől pünkösdig. Konferenciabeszédek a pesti ferenceseknél az 1994-es egyházi évben . Budapest, 1994. – Bosco Szent János. Budapest, 1995. – A szeretet misztériuma. Elmélkedések az Énekek énekéről. Bp., 1996. – Krisztus békéje. Naplótöredékek egy ferences kolostorból. Szécsény, 1996. – Négy adventi gyertyagyújtás. Szeged, 1996. – Világ világossága. Pétery Balázzsal. Budapest 1996. – A Bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről. Bp., 1997. – Az egyszülött fiú. Elmélkedések Jézus életéről. Bp., 1997. – Hozsannától allelujáig. Bevezetés a nagyhét misztériumaiba / Barsi Balázs, Gál Ferenc. 3. kiad. Bp., 1998. – Szt Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz. Írta Théophile Desbonnets. Ford. Ill. Théophile Desbonnets és Guy Capmeil]. Gond. és függ. Telek Péter-Pál. Budapest 1998. – A megkísértés misztériuma (Mk 1,12-13). 3. kiad. Budapest, 1999. – A teremtő lélek. Elmélkedések a Szentlélekről. Bp., 1999. – Mélység a mélységet. Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára. Telek Péter-Pállal. Budapest: 1999. – Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal. A stációk képeit Xantus Géza képeivel. Bp., 2000. – Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára. Telek Péter-Pállal. Tatabánya, 2000. – Úrjövet. Adventi gondolatok. 4. kiad. Budapest, 2000. – „Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe”. Hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában. Dobszay Lászlóval. Budapest, 2001. – Az irgalmas Atya. Elmélkedések a mennyei Atyáról. Sümeg, 2001. – John Henry Newman. Oroszlány, 2001. – Krisztus, a mi reménységünk. Sümeg, 2002. – „Belépek Isten oltárához”. Bevezetés a templom misztériumába. Földváry Miklós Istvánnal. Sümeg, 2003. – Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata. Sümeg, 2003. – Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata. Simon András grafikáival. Sümeg, 2003. – A szent liturgia. Ford. 2. jav. kiad. Bp., 2004. – Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről. Sümeg, 2004. – „Neked adom az élet koronáját”. A Jelenések könyvének magyarázata. Sümeg, 2005. – Az életszentség titka. Elmélkedések. Sümeg, 2006. – Egy szegény ember bölcsessége. Írta Eloi Leclerc. Ford. Kákonyi Asztrik illusztrácóival. 3. jav. kiad. Szeged, 2006. – Testvéreim szolgálatában. P. Dr. Barsi Balázs OFM provinciális 60. születésnapjára. Szerk. Rácz Piusz. Zalegerszeg, 2006. – És az ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról. Sümeg, 2008. – Jézus pere. Sümeg, 2008. – „Énekemmé lettek igazságaid”. Telek Péter-Pál beszélgetőkönyve. Sümeg–Kecskemét. 2009. – Nagyhét. Segédkönyv és szöveggyűjtemény A liturgikus év c. tantárgyhoz. 2. átd. kiad. Tatabánya, 2009. – Hét szó a kereszten. Bábel Balázzsal, Kerényi Lajossal, Jelenits Istvánnal, Czakó Gáborral. Szerk. Frenyó Zoltán. Bp., 2010. **