🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baratin
következő 🡲

Baratin Lukács, Kothrár, Kothrosi, Szegedi Baratin (Szeged, Csongrád vm., 1470 k.-Csázma, 1510. szept. 22.): megyéspüspök. - A csanádi kápt. nevelte. 1483-87: sebesi főesp. knk., 1490. VII. 5: vál., 1491. I. 10: megerősített boszniai pp. és kir. kincstárnok. 1493. VII. 26: a kir. által kinevezett, VI. Sándor által XI. 4: megerősített csanádi pp. - Budán a karthauziak mellett a „Hátsó utcában” volt egy kis palotája. Tizedje csekély volt, ezért a háború v. a kommendátorok által tönkretett ktorok javadalmát kérte Rómától. Váradi Péter kalocsai érs-kel jogvitája támadt, s már sztelését is a p. nunciustól kérte. Az elmérgesedett vita miatt 1500. VII. 24: az Esztergom alá tartozó Zágráb székére helyezték át. Onnan jelentős alapítványt tett a szeged-palánki Dömötör-tp. javára. Laki Túz Osvát pp. hagyatékából a szegyh-ban stallumot és orgonát építtetett és 4 oltárképet festetett. 1509-11: kinyomatta Velencében a zágrábi misszálét. Ivanicsban ferences ktort alapított; a ppi palotát várkastéllyá építtette. Egyik hitelesítője volt a II. Lajos 1508. VI. 4-i koronázásakor kiadott kir. hitlevélnek, melyben az megfogadta, hogy az orsz. törv-eit megtartja, jogait nem sérti. 1510. VII. 23: említik utoljára mint zágrábi pp-öt, de V. 29: székét már üresként jelzik. Halála után a ppség javait 1511-18: Bakócz Tamás kezelte. - Utóda a boszniai széken 1493: Polnár Gábor OP, a csanádin 1500: Csáky Miklós, a zágrábin 1511. V. 9: Erdődy János T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (25.); 1900:18. (26.) - Mendlik 1864:93, 117, 122. - Schem. Zagr. 1870:IX. (47.) (†Csázma, 1510. okt.); 1917:XIX. (38.) (†1511) - Gams 1873:369. (30.); (1490-93: boszniai pp.), 370. (1493. XI. 14-1500: csanádi pp.), 388. (41.) (1500-†1510. IX. 22.) - Hodinka 1898:92. (30.) - Margalits 1902:820. - Eubel II:122, 139, 297. (A boszniai és zágrábi pp-ök sorában Kothrár Lukácsként tartják számon; †1510. IX. 22.) - Borovszky I:363. - Juhász V:80. - Schem. Csan. 1980:23. (s.v. Szegedi Baratin Lukács) - Kolarić 1995:223. (címerrel és arcképpel)