🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balicsevics
következő 🡲

Balicsevics Ferenc, Balićević, Francesco di Stefano, Istvánfi Ferenc, OFM (Ricsica?, Bosznia-Fojnica, Bosznia, 1615. febr. 2.): püspök, boszniai tartományfőnök. - A LD szerint 1588. XI. 14-1615: boszniai missz. pp. V. Sixtus a m. kir. megkérdezése nélkül nevezte ki. VIII. Kelementől 1602. VII: rendkívüli fölhatalmazást kapott arra, hogy a paphiány miatt kispapjait a kánoni kor előtt fölsztelhesse. Öreg korában spp-nek Pozsegai Antal szkardonai vál. pp-öt kérte. ~ ppsége idején kir. előterjesztésre is kinevezett a Sztszék boszniai pp-öket anélkül, hogy a kettős kinevezést észrevették volna, hiszen a kinevezettek nem a ppi székhelyen, hanem eredeti lakóhelyükön éltek; így lett utóda 1597: Újlaky Lajos, 1604. XI. 21: Ergely Ferenc, 1610. I. 16: Telegdi János.T.E.

Schem B-D-S. 1856:6. (33.); 1910:20. (35.) - Gams 1873:369. (s.v. Franciscus de S. Stephano, csak 1588: pp.) - Fraknói 1895:331. (utóda Antal OFM, 1615: boszniai adm.) - Hodinka 1898:94. - Galla 1940:77. (s.v. Francesco di Stefano - Istvánfi Ferenc?) (utóda 1600. XII: Újlaki Lajos) - Gašić 1944:24. (43.) (s.v. Visokói, †II. 8., utóda 1615: Gradocsári Péter)