🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balássy
következő 🡲

Balássy Ferenc (Bethlenfalva, Udvarhelyszék, 1821. dec. 9.-Maklár, 1896. okt. 4.): esperes, plébános, történetíró. - Mint árvát nagybátyja, B. Pál tiszapüspöki plnos neveltette. A gimn-ot Szolnokon, Gyöngyösön és Budán végezte. 1839-45: az egri Lyceumban bölcs-et és tud-t hallg. 1845: fölsztelése után Dorogházán, 1846: Tiszapüspökin, 1849: Törökszentmiklóson s-lelkész, 1858 őszén Gyöngyösön, 1859. III: Bánhorvátin lelkész. Megismerkedett Kazinczy Gáborral, aki irod. munkálkodásra buzdította. 1862. IV: Felnémetre költözött. 1870. V: Törökszentmiklóson, 1881. XII. 21: Makláron plnos. 1867: a M. Tört. Társulat választmányi, 1872: a MTA l. tagja, 1877: a Kemény Zsigmond Szépirod. Társ. r. tagja lett. - Fm: Török-Szt-Miklós tört. Pest, 1858. - Regestrum decimalium... Eger, 1863. - Az Egri egyhm. alakulása. Uo., 1865. - Vázlatok Heves és Külső-Szolnok megyék helytört-ből. Uo., 1868. - A székelyek alapszerződése. Bp., 1873 . - Az egri vár 1687. feladásának alkupontjai. Uo., 1874. - Ladányi Tamás egri pp. Uo., 1878. - Mutatványok a váradi regestrumból. Uo., 1881. - A zámi és óháti apátságok. Uo., 1881. - A megye és várispánság... Uo., 1894. - Heves vm. tört. Eger, 1897. 88

M. Sion 1888:449. - Szinnyei I:400. - Pallas II:516; XVII:121. - Heves vm. 1910:373. - KL I:145. - Gulyás I:1209. - MÉL I:85. - MTA tagjai 1975:15. - Puskás 1980:14.

Balássy László (Bp., 1928. jún. 26.-Bp., 1990. júl. 28.): újságíró, műfordító. - Középisk. évek után bölcsész hallg., majd teol. az esztergomi szem-ban és a bpi Hittud. Akad-n. Elvégezte a bpi Áll. Ped. Főisk-t, 1952 u. az Ecclesia Kv-kiadó szerk-je, majd a SZIT irod. lektora, 1959-től a M. Rádió állandó külső munk. 1978-tól az Új Ember b. munk. - M: Új csillagok felé. Bp., 1947. - Jeremiás próf. imádsága. (Bárdos Lajos megzenésítésében) Uo., 1958. - A tiszteletreméltó megyefőnök papucsa. Írta Nguyen Cong Lioan. Ford. Uo., 1963. - Ének a hegyen. Vál. versek. Uo., 1965. - Magvető II. Vietnam. Uo., 1966. - A tavaszhozó kisleány. Meseopera szövegkve, Szokolay Sándor megzenésítésében. Uo., 1967. - Békeoratórium. Kiszely Gyula zenéjével. Uo., 1968. - Haldokló bilincsek. Csanád Bélával. Afroázsiai ant. Ford. Uo., 1968. - Tiszta kút. M. kat. költők antol. Szerk., bev. Uo., 1969. - Kelj föl és járj. Vál. Horváth Lászlóval. Uo., 1972. - Élet a szeretetben. E. Cardenal vál. művei. Ford. Uo., 1973. - Hajsza a fegyverekért. Írta Doán Giói. Ford. Uo., 1976. - A nyolc boldogság hegyén. Írta E. Cardenal. Ford. Uo., 1977. - Kat. kérdés, komm. kérdés. Írta Santini Alceste. Ford. Uo., 1976. - Istennel mindig beszélhetünk. Verses elmélkedések. Írta P. Roth. Ford. Bécs, 1978. - Solentinamei Evang. Bp., 1985. - Mindig hűségesen. Uo., 1985. - Harmat Artúr. Emlékkv. szül. 100. évford-jára. Társszerzőkkel. Uo., 1985. - A szeretet tanúja. Székesfehérvár, 1986. - Fabiola. Írta N. Wiseman. Ford. Bp., 1986. - Isten fellegvára. Írta L. de Wohl. Ford. Uo., 1987. - Szövegével énekeljük az →Éneklő Egyház 250. énekét. L.L.

Balássy Péter (Bp., 1955. nov. 12.-): műfordító. - B. László fia. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimn-ban 1974: éretts., majd látszerész, fotó-optikus szakmát tanult és elvégezte a lublini Kat. Egy. nyári egy-én a lengy. nyelv és kultúra szakot. 1979: Amicus Poloniae jelvénnyel tüntette ki az Interpress Polska c. folyóir. Írásait rendszeresen közli az Új Ember és a Vigilia. - M: Maximilian Kolbe. Antol. J. Dobraczynski reg. ford-ával. Bp., 1978. - József, az ács. Bibliai reg. Írta J. Dobraczynski. Ford. Uo., 1980. - A szeretet foglya. Írta uaz. Ford. Uo., 1982. - Te, én és Jézus. Írta R. Cliff. Ford. Uo., 1988. L.L.