Magyar Katolikus Lexikon > B > Bakics


Bakics Péter, Bakić, Bakych, laki (Spalató, Dalmácia, 1670. szept. 28.-Körösvára, 1749. júl. 5.): megyéspüspök. - Bécsben a jezsuitáknál tanult, 1695. XII. 7: szent. pappá. 1700 k. a prot-ok és ort-ok térítésével tűnt ki. 1701. V. 17: babócsai apát, kir. tanácsos és tolmács. 1706: Kollonics bíb. tanúsította, hogy ~ egy ort. érs-et és két pp-öt vezetett az unióra. VIII. 28: győri knk-nak ajánlották. 1709 végén a szerémi ppségért folyamodott, amit XI. 10: mint spp. meg is kapott. 1710. XII. 6-1716: szerémi pp., 1716. IV. 24: boszniai mpp. Befejezte a diakovári szegyh. építtetését. Ppi jogait harcok árán érvényesítette a ferencesekkel szemben, s vitái voltak a kincstárral, mert a kir. több birtokát lefoglalta. Ezért 1729: száműzték, s egy ideig Varasdról kormányozta egyhm-jét. 1740: vsz. visszatérhetett. - Utóda a szerémi széken 1717. XI. 22: Vernics Ferenc József, a boszniain 1749. XII. 1: Tauszy Ferenc. 88

LBE:491. (s.v. Bakich, 1709. XI. 10: szerémi pp.) - Schem. B-D-S. 1856:7. (48.); 1900:28. (51.) (s.v. Bakic, †1649[!] júl. 9.), 54/53. (1715: vál. szerémi pp.) - Nagy I:99. (1715: szerémi pp.) - Gams 1873:369. (1716. XII. 7-1749. VII. 5: boszniai pp.), 379/73. (1715-16: szerémi pp.) - Fraknói 1895:433. - Hodinka 1898:97. - Gašić 1944:36. (66.) - LD szerint 1711. V. 27: szerémi pp.