🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Babóthy
következő 🡲

Babóthy Ferenc (Nagyszombat, Pozsony vm., 1587 k.-Nagyszombat, 1632): kanonok. - 1601. IX. 10: lett a nagyszombati kisszem. növendéke. A teol-t 1607-11: Bécsben végezte. 1611. III. 25: pappá szent. Guta, 1612: Vágszerdahely plnosa. 1614. IV. 21: pozsonyi knk. 1615. III. 3, majd 1621: dékánná választották, 1623. IX. 10: siklósi apát, 1624. II. 7: esztergomi knk., 1625. III: a nagyszombati szem. rektora, 1631: főesp. - M: Liber ruber. Kz. (az esztergomi érs-ek és knk-ok életr-a 1628-ig). 88

Szinnyei I:312. - Pallas II:420. - Zelliger 1893:14. - Kollányi 1900:228.


Babóthy Ferenc (Vágfarkasd, Nyitra vm., 1915. nov. 27.–Bp., 2004. okt. 8.): gazdálkodó, ogy. képviselő. – Szülők: Károly, Horváth Franciska gazd. cselédek. 1921–29: a vágfarkasdi m. tannyelvű isk. tanulója, ahol 1937-ig törpebérlőként gazdálkodott. 1934–38: a Szlovenszkól Kat. Ifj. Egyes. m. csop. tagja, galántai járási vez-je, 1938. XI–: a Felvidék visszacsatolása után a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) tagja, a népfőiskolai mozg. szervező résztvevője: 3 hónapos aranykalászos gazdatanf., 1942. a Jánosi Telepesképző Népfőisk. hallg-ja, 1943: annak gondnoka, majd a tanf. előadója. 1943 . VII. 1: behívták katonának, 1944 őszén sebesülését ápolta Vágfarkasdon. 1945. V: a magyarüldözést törvényesítő →kassai kormányprogram után Bpre ment, a KALOT dunántúli szervezője. 1945. V: az Egyházasfalui Széchenyi Népfőisk. (Sopron vm.), 1946–47: a Püspöknádasdi Népfőisk. (Baranya vm.) előadója. 1946. VI. 6: a KALOT megalakulásának 10. évf. rendezett nagygyűlési fölszólalása után →Barankovics István pártelnök javaslatára megválasztották a a föloszlatott KALOT helyett szervezett a Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KAPSZ) elnökévé, de annak alapszabályát a komm. belügymin. nem fogadta el. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a →Demokrata Néppárt (DNP) Somogy vmi listájáról ogy. képviselő. 1948. VIII. 4: e mandátumáról lemondott, ezzel egy időben a nagy-bpi választóker. képviseletére híviák be, 1948. XI. 2.– 1949 II. 22: a DNP parlamenti képviselőcsop. fő vitavez-je. 1948. II. 22: a költségvetési vitában a sajtószabadság, a svábok és az elszakított m-ság jogegyenlősége érdekében szólalt föl. – 1949. II. 22: letartóztatása elől több képviselőtársával Au-ba menekült. 1949–51: Svájcban élt. 1949–56: a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja, 1952: a K-európai Keresztény Unió egyik alapítója, de nem tevékeny résztvevője. 1951: kivándorolt az USA-ba, egy farmon dolgozott, 1954–79: nyugdíjazásáig a Ford-gyár munkása; 1956–: az USA állampolgára. Az 1970-es évektől hazajárt. 1990: megkapta a Ker.dem. Néppárt örökös nagyválasztmányi tagja c-et és a Barankovics-emlékérmet, 2001. XII–: egy Bp. melletti r. k. szeretetotthonban élt. – Közrem: Félbemaradt reformkor, 1935–1949. Törekvések Mo. ker. humanista megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában. [a Katolikus Szemlében megjelent tanulm-ok és a 2005: kieg., átd. írások gyűjtem.] Előszó Orbán Viktor. Róma, 1991. ([2. bőv. kiad.] Bp., 2005; Uo., 2006] 88

Borbándi 1985:475. – Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:23.